Luxemburg hovorí „áno“, v Dubline sa modlia za „nie“

Luxemburský parlament prijal Lisabonskú zmluvu pomerom 47 hlasov za, jeden proti a traja poslanci sa zdržali. Dokument dostal zelenú už v 15 krajinách Únie.

„Tak ako doteraz všetky ostatné ratifikácie v členských štátoch, ratifikácia v luxemburskom parlamente je dôležitým krokom na ceste k konečnému cieľu – vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti 1. januára 2009“, uvádza v stanovisku Slovinské predsedníctvo EÚ.

„Rád by som poďakoval luxemburskej vláde a parlamentu za podporu, ktorú dali zmluve počas celých rokovaní ako aj počas ratikačného procesu“, povedal predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Kľúčový moment ratifikačného procesu príde 12. júna, kedy prebehne v Írsku referendum, ktoré predstavuje pre novú zmluvu EÚ najväčšie riziko. Agentúra Reuters priniesla včera správu, že niektoré skupiny írskch katolíkov sa modlia za to, aby Lisabonská zmluva v referende neprešla. Obavájú sa, že prinesie liberálnejšie pravidlá pre interrupcie a uzatváranie manželstiev homosexuálnymi pármi.