Maďari odštartujú rok strednej Európy v EÚ

„Nebudeme márniví“

Budapešť a Varšava budú „špeciálne duo“, povedal maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi na prezentácií priorít maďarského predsedníctva v Bruseli.

„Radi by sme dosiahli zdravú rovnováhu medzi sprevádzaním a líderstvom“. Maďari majú podľa jeho slov ambíciu byť „úprimnými vyjednávačmi“ a „usilovnými usmerňovačmi“.

V kocke vyzerá podľa Martonyiho úloha predsedníctva v Rade EÚ nasledovne: „Držať pokope stádo, ktoré je rozmanité, v ktorom sú členské štáty s rôznymi záujmami, inštitúciami , líšiacou sa verejnou mienkou trhmi atď.“

Pre Budapešť je podľa šéfa diplomacie dôležitá „podstata“, nie fototermíny pre lídrov. „Prestížou a márnivosťou sa nemienime zaoberať (…) chceme slúžiť a počúvať“.

Prirovnal predsedníctvo svojej krajiny k španielskej koride, pričom Bupapešť nechce hrať úlohu býka, ale toreádora.

Dve východné krajiny

Po prvýkrát nastane v EÚ situácia, kedy jedna východoeurópska krajina vystrieda na čele EÚ druhú. Zdieľané záujmy dávajú tušiť, že budú sledovať podobné záujmy. Predsedajúca krajina ale musí vedieť potlačiť národné reflexy a pomáhať nájsť kompromis ostatným členským krajinám, ktorých priority môžu byť značne odlišné.

Stáva sa však tiež, že predsedajúca krajina poverí inú krajinu, aby na toto obdobie bola hovorcom jej národných záujmov. V prvej polovici roka 2009 využilo Poľsko české predsedníctvo na pretlačenie spoločnej priority – Východného partnerstva  a v snahách o zníženie energetickej závislosti na Rusku.

Ako krajiny strednej Európy, ktoré vstúpili do EÚ spoločne v roku 2004, majú Poľsko a Maďarsko celú škálu podobných záujmov – energetická bezpečnosť, udržanie európskych fondov pre zaostalé regióny a férovejšia distribúcie poľnohospodárskych dotácií.  Zdieľajú aj názory v otázkach rozširovania EÚ o západný Balkán a v otázkach vzťahov s krajinami z východného susedstva EÚ.

V poslednej dobe sa posilnil spoločný postup Vyšehradskej štvorky (ktorej členmi sú okrem Poľska, Maďarska aj Slovensko a Česká republika) voči EÚ. V súčasnosti majú všetky krajiny vlády, ktoré vedú politické subjekty združené v stredo-pravej Európskej ľudovej strane (s výnimkou Česka, kde ODS z EĽS odišla).

Bude Poľsko zastupovať Maďarsko?

Na otázku EurActiv-u či, či je možné nazvať maďarské predsedníctvo poľským a naopak, Martonyi existenciu takýchto dohôd nepotvrdil.

„Nemyslím, si, že naše priority sú rovnaké. Tieto priority sú definované európskou agendou, nie naopak“.

Jedným z príkladov tém, kedy sa Maďarsko a Poľsko rozchádzali bola otázka zarátavania penzijnej reformy do výpočtu deficitu verejných financií. Obe krajiny sú toho času mimo eurozóny a majú problémy udržať deficit pod 3 % hranicou ako je definovaná maastrichtskými kritériami.

Európska komisia sa 13. decembra dohodla s Poľskom, že krajiny, ktoré prejdú reformou penzijných systémov budú mať väčší manévrovací priestor pokiaľ ide o fiškálne kritériá. Naopak parlament v Budapešti odhlasoval znárodnenie druhého dôchodkového piliera.