Maďarské a poľské predsedníctva chcú silnejšiu strednú Európu

Zdroj: EurActiv.pl

Otázky:

Maďarská agenda

Balint Odor, zástupca štátneho tajomníka maďarského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že základným princípom prístupu jeho krajiny k predsedníctvu EU je presadzovať Úniu a nie národné záujmy a riešiť pretrvávajúce problémy. „Chceme hrať rolu nezaujatého rozhodcu,“ dodal. Maďarsko podľa neho chce predstaviť vlastnú víziu Európy. „Chceme silnú Európsku úniu, nie dvojrýchlostnú Európu, posilniť kohéziu a spoluprácu v strednej Európe,“ vysvetlil Odor. Okrem toho chcú pokračovať v budovaní vzťahov medzi európskymi inštitúciami, ktoré sa vplyvom Lisabonskej zmluvy zmenili.

Maďarské priority podľa Odora pokrývajú viac ako 80 dôležitých záležitostí. Identifikoval viacero kapitol. Maďarsko chce hrať dôležitú rolu pri implementácii agendy Európa 2020, hospodárskeho riadenia a opatrení vedúcich k posilneniu rozpočtovej disciplíny a Paktu stability a rastu. Maďarsko preberie predsednícky mandát 1. januára 2011, teda vtedy, keď začne praktizovať tzv. Európsky semester, v rámci ktorého sa budú monitorovať hospodárske a rozpočtové politiky členských štátov.

Maďarsko si okrem toho uvedomuje svoju pozíciu v rámci negociácií o novej európskej finančnej perspektíve po roku 2013. „Solidarita a kohézia by mali zotrvať,“ zdôraznil Odor. Zároveň dodal, že chcú vytvoriť aj spoločnú metodológiu pre dosahovanie kompromisu, aby predsedníctva nemuseli stále začínať od nuly.

Odor ako prioritu uviedol aj posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v strednej Európe a to najmä v oblasti energetickej bezpečnosti či infraštruktúry.

Poľská agenda

Janusz Sznajder, poradca poľského ministra zahraničných veci na začiatku svojej prezentácie zdôraznil, že podľa skúseností podchádzajúcich predsedníctiev, 85 % práce rotujúceho predsedníctva sú nedokončené záležitosti, 10 % zaberie krízový manažment a len 5 % národné priority. Podobne ako Maďari aj Poliaci chcú hrať rolu nestranného rozhodcu. “Chcem ukázať, že dokážeme pracovať pre Spoločenstvo,” vysvetlil.

Poradca ministra zahraničných vecí identifikoval šesť všeobecných oblastí priorít poľského predsedníctva:

  • Vnútorný trh
  • Východné partnerstvo
  • Energetická bezpečnosť
  • Spoločná bezpečnostná politika
  • Nová finančná perspektíva
  • Intelektuálne vlastníctvo

Poľská vláda okrem toho chce spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a think-tankami a diskutovať o prioritách. “Chceme ich vidieť inými očami,” vysvietil Sznajder. Okrem toho dodal, že poľské predsedníctvo bude stavať na maďarskom predsedníctve, spolupráci v rámci V4 a ožívajúcom Weimarskom trojuholníku.

Pozície:

Wolfgang Clement, bývalý minister hospodárstva a premiér Severného Porýnia-Vestfálska si myslí, že obe predsedníctva sú veľkou šancou pre strednú Európu. No v rámci reakcie na maďarskú ambíciu pokračovať v budovaní vzťahov medzi európskymi inštitúciami, kritizoval, že EÚ má teraz priveľa predsedníctiev – okrem predsedu Komisie, rotujúceho predsedníctva aj stáleho predsedu Európskej rady. „Nemyslím si, že EÚ ich potrebuje toľko,“ uviedol a poukázal na prípad, keď Barack Obama zrušil svoju návštevu EÚ, pretože nevedel, ktorého „predsedu“ má navštíviť. „Hlavným problémom je, že EÚ je projektom vlád a nie ľudí a preto EÚ potrebuje integráciu viac ako pred tým.“ Okrem toho poukázal aj na klesajúci záujem o EÚ na západe a rastúci na východe. „EÚ potrebuje verejnosť. Neexistuje európska verejnosť. Každá vláda má verejnosť. No každá vláda hovorí o európskych problémoch z národného pohľadu.“

Pawel Zalewski, poľský europoslanec a podpredseda Výboru pre zahraničný obchod uviedol, že Francúzsko a Nemecko sú veľmi dôležitými partnermi pre predsedníctva. Poukázal na to, že v minulosti padlo veľa výziev ku komunitárnemu duchu, no hlas strednej Európy bol zanedbávaný. „Chceme počuť, že nás chcú počuť,“ zdôraznil.

Ďalšie kroky:

1. január 2011: Maďarsko preberie rotujúce predsedníctvo EÚ.  

1. júl 2011: Poľsko preberie rotujúce predsedníctvo EÚ.