Maďarsko pod paľbou v europarlamente

Zdroj: TASR/MTI

Diskusia s poslancami Európskeho parlamentu o tom, či sú nedávne zmeny v maďarskej ústave v súlade s európskym právom rozdelila Parlament podľa politických línií.

Európska ľudová strana, ktorej je Orbánov Fidesz členom, maďarského premiéra podržala.

Líder európskych liberálov Guy Verhofstadt naopak požadoval otvoriť procedúru podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorá umožňuje sankcionovať členský štát v prípade, že porušuje spoločné európske hodnoty napríklad pozastavením hlasovacích práv.

„Ak to Európska komisia neurobí, aspoň my v Parlamente by sme na to mali mať odvahu“, vyhlásil.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová zodpovedná za spravodlivosť a základné práva prezentovala v europarlamente dlho očakávanú pozíciu Komisie k ústavným zmenám, ktoré Parlament v Budapešti schválil ešte 11. marca.

Podľa Redingovej zmeny naznačujú, že vláda chce svojou dvojtretinovou parlamentnou väčšinou prevalcovať ústavný súd. To vraj predstavuje ohrozenia základného demokratického princípu bŕdz a protiváh, teda vzájomnú kontrolu jednotlivých zložiek moci – legislatívy, exekutívy a súdnictva.

Ak bude Komisia pokutovať, vyberú to z daní

Redingovej sa navyše nepáči klauzula, ktorá umožňuje zaviesť ad hoc daň, v prípade, že Komisia uloží Maďarsku pokutu za porušenie európskeho práva.

Už dnes sa Maďarsko nachádza v dvoch procedúrach, na konci ktorých môže prísť z Komisie pokuta (predčasný odchod do dôchodku pre sudcov a nezávislosť úradu na ochranu osobných údajov).

„Je skutočne rozumné, aby občania zaplatili vždy keď štát zlyhá v rešpektovaní práva EÚ?“ pýtala sa Redingová. Občania tak podľa nej zaplatia hneď dvakrát. Prvýkrát tým, že sa nerešpektujú práva garantované európskym právom a druhýkrát, že za to zaplatia peniazmi.

„To by mohlo podkopať autoritu Súdneho dvora EÚ a mohlo by to zo strany Maďarska predstavovať porušene povinnosti spolupracovať v dobrej viere podľa článku 4 (3) Zmluvy o Európskej únii.“

Viktor Orbán ústavné zmeny pred europoslancami obhajoval s tým, že sú potrebné na to, aby z Maďarska vypudili zostatky dedičstva komunizmu.

V komentári, ktorý pre EurActiv.com napísala maďarská ministerka pre európske záležitosti, Enikő Győri uvádza, že krajina má pokiaľ ide o rešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ako aj maďarského ústavného súdu čistý štít. Ako príklad uvádza zmeny v zákone o médiách a postavení súdnictva, ktoré krajina pod tlakom EÚ urobila.

Redingovej sa ale nepozdáva ani zmena, ktorá administratívnemu orgánu umožňuje presúvať súdne spisy z jedného súdu na druhý. „Ak by sa aplikovala na prípad, ktorý súvisí s právom EÚ mohlo by to otvoriť otázku nekompatibility s povinnosťou poskytnúť nápravné prostriedky pre efektívnu právnu ochranu a právo na spravodlivý súdny proces ako ho definuje Charta základných práv“.

„Každý má právo na jasné určenie toho, ktorý sudca sa bude jeho prípadom zaoberať.“

Politická reklamy

Treťou ústavnou zmenou, ktorá Redingovú znepokojuje, je obmedzenie politickej reklamy počas predvolebnej kampane, vrátane volieb do Európskeho parlamentu.

Politická reklama má byť dovolená len vo verejnoprávnych médiách.

„Je dôležité poznamenať, že diváci a poslucháč súkromných médií predstavujú 80 % populácie.“

Komisia môže tento Parlament ubezpečiť, že bude naďalej trvať na tom, aby sa legislatíva dostala do súladu s právom EÚ a princípom vlády zákona“, povedal Redingová europoslancom.

Pozície

Írska ministerka pre európske záležitosti Lucinda Creighton uviedla, že na Rade sa o situácii v Maďarsku zatiaľ nediskutovalo a zdôraznila, že je na Európskej komisii ako strážkyni zmlúv, aby kontrolovala dodržiavanie európskych noriem.

Luxemburský europoslanec za skupinu EĽS Frank Engel uviedol, že „maďarská vláda má dobré argumenty na podporu svojich tvrdení, že si počína dobre, no opozícia má tiež dobré argumenty pre opak. Je to ďalšia sterilná diskusia“, povedal „Nemôžeme spochybňovať rozhodnutia len na základe toho, že boli prijaté dvoj-tretinovou väčšinou.“

Šéf skupiny eurosocialistovv EP Hannes Swoboda tvrdo ústavné zmeny kritizoval, podľa neho obmedzujú práva a penalizujú občanov. Kritike podrobil aj nárast anti-semintizmu v Maďarsku.

Rebecca Harms, jedna z predsedníčok skupiny Zelených povedala: „Miešame sa do vnútorných záležitostí preto, že vláda zákona a občianske práva sú srdcom európskeho projektu. Ak zostanú prázdnymi slovami vzdávame sa podstaty tohto projektu.“

Maďarský europoslanec za skupiny ECR Lajos Borkos hovorí: „Orbán stále hovorí,  že západ je skazený a obracia sa namiesto toho na autoritársky východ. Sám si pritom taký režim vyvára.“

 Ďalšie kroky: 

Európsky parlament bude v júni hlasovať o správe: Situácia základných práv v Maďarsku: štandardy a prax“.