Malmströmová presvedčila aj “vágnymi” odpoveďami

Pozadie

Predseda Komisie José Manuel Barroso rozdelil doterajšie portfólio spravodlivosti a vnútorných záležitostí medzi dve komisárky. Bývalá eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová tak bude mať v novej Komisii na starosti oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. Druhú časť agendy pridelil Barroso švédskej kandidátke Cecilii Malmströmovej.

V decembri 2009 schválila Európska únia Štokholmský program. Ten načrtáva možnosti politického jednania počas nasledujúcich piatich rokov práve v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

Postoje

Bývalá členka Parlamentu za liberálov, ktorá v súčasnej švédskej vláde pôsobí ako ministerka pre európske záležitosti, sa zviditeľnila najmä počas predsedníctva svojej krajiny v druhej polovici minulého roka.

Odpovedajúc v švédskom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, Malmström budila dojem kvalifikovanosti a rozhodnosti bez toho, aby zachádzala v dôležitých ustanoveniach do podrobností. Švédske média to považujú s ohľadom na náročnosť a politickú citlivosť jej portfólia za rozumný plán.

Jej odpovede boli krátke aj vzhľadom na formát celého vypočutia, pri ktorom má dezignovaný komisár na zodpovedanie otázky maximálne jednu či dve minúty.  

Novozavedené portfólio vnútorných záležitostí sa bude dotýkať najmä sporných oblastí ako migrácia, ochrana hraníc, azylová politika a utečenci či boj proti terorizmu. Malmström bude preto musieť nájsť spôsob ako vyvážiť snahu o bezpečnosť na jednej strane s rešpektovaním ľudských práv na strane druhej, uvádza hlavný švédsky denník Dagens Nyheter.

Viacero otázok smerujúcich na dezignovanú komisárku sa týkalo práve azylovej a imigračnej politiky. Malmströmová pri tejto príležitosti predstavila svoj plán na vybudovanie rozsiahleho spoločného územia azylu a imigrácie, ktoré by reálne odzrkadľovalo hodnoty Európskej únie ako solidarita či rešpektovanie ľudských práv.

„Musíme sa zamerať na našu povinnosť chrániť tých, ktorí to potrebujú,“ povedala, a tým potvrdila svoju povesť zástankyne ľudských práv, ktorú si vybudovala ešte počas svojho pôsobenia v Európskom parlamente.

Zároveň zdôraznila potrebu zlepšenia spolupráce medzi zákonodarnými orgánmi.  Talianskym členom Parlamentu povedala, že sa prihovára za vytvorenie systému, ktorý by umožňoval konfiškáciu majetkov mafie aj za hranicami krajiny ich pôsobenia.

Pri otázke o migrácii prisľúbila posilniť Frontex, európsku agentúru na ochranu bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ, tým, že sa postará o to, aby mali svoje vlastné vybavenie a infraštruktúru. Frontex tak bude schopný lepšie reagovať na prílev tisícov nelegálnych migrantov do Európy, najmä cez Stredozemné more.  

Plánom v oblasti bezpečnosti chýba pevný cieľ

V krátkej demonštrácii toho, aké konfronácie ju čakajú počas manažovania svojho portfólia, ju nemecký člen parlamentu Manfred Weber obvinil z toho, že jej odpovede v otázke bezpečnosti sú „príliš vágne“ a „vyhýbavé.“

Weber sa vyjadril, že Malmströmovej vystúpenie bolo „presvedčivé,“ no rád by v jej návrhoch vo veci bezpečnosti videl viac razantných krokov – najmä v oblastiach ako spolupráca úradov bojujúcich proti terorizmu, spolupráca polície či boj s organizovaným zločinom.

Malmströmová na obvinenia jasne odpovedala, že nebude hrať zlého policajta, zatiaľ čo bude Viviene Redingová v úlohe eurokomisárky pre spravodlivosť a základné práva hrať úlohu toho dobrého policajta.

„Pani Malmströmová má vo všeobecnosti našu podporu. No čoskoro bude musieť prísť s nejakým konkrétnym návrhom,“ povedal Weber a jeho kolegovia po vypočutí.

Švédska komisárka zároveň podporila kontroverznú dohodu SWIFT, ktorá dáva americkým úradom právo na nahliadnutie do bankových údajov európskych občanov v rámci boja proti terorizmu.

Téma bude pravdepodobne neskôr predmetom kolízie s tými členmi Parlamentu, ktorí sú proti dohode SWIFT a zamýšľajú uplatniť svoje právomocí vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy na to, aby zablokovali novú dohodu medzi EÚ a Spojenými štátmi v tejto oblasti.