Margot Wallström chce angažovaných občanov

Podpredsedníčka a komisárka M. Wallströmová

Krátka správa

Zavedenie „hodnotenia občanov“ ako doplnku v procese formovania politík EÚ je nevyhnutné, ak sa chce Európa pohnúť vpred a získať väčšiu podporu verejnosti. 17. septembra 2007 to v rámci diskusie spomenula komisárka pre komunikáciu, Margot Wallström.

Počas konferencie v Bruseli, ktorej predmetom boli nové metódy verejnej diskusie o politikách EÚ, povedala: „V projekte európskej integrácie nebude možné pokračovať bez občanov a bez ich participácie.“

Komisárka tvrdí, že občania „sa stále necítia ako tí, ktorí sú na palube, a to aj napriek tomu, že vlak je späť na koľajniciach.“ Dodala: „Myslím si, že v budúcnosti je nemožné prísť do akejkoľvek stanice bez ich zaangažovania sa.“

Euroskeptický poslanec EP Jens-Peter Bonde (ID – Nezávislosť/demokracia) zašiel v otázke participácie občanov ďalej a vyslovil požiadavku na vypísanie celoeurópskeho referenda o prijatí Reformnej zmluvy. Tvrdí, že bude obsahovať približne to isté, čo starý návrh Ústavy, ale s tým rozdielom, že bude predložený v „nečitateľnej“ forme.

Bývalý francúzsky prezident a predseda Konventu o budúcnosti Európy, Valéry Giscard d’Estaing, varoval pre využitím nástroja referenda. Tvrdí, že jestvuje „permanentný zmätok“ spôsobený faktom, že národné vlády neinformujú svojich občanov dostatočným spôsobom o otázkach tákajúcich sa európskej integrácie.

Hoci sa prvky zastupiteľskej demokracie a občianskeho hodnotenia priamo v nadchádzajúcom komuniké Komisie (3.10.) zrejme neobjavia, sú súčasťou všeobecného rámca novej komunikačnej stratégie. Tá v nadchádzajúcich mesiacoch počíta aj s takými súčasťami, ako sú „permanentný Plán D,“ audiovizuálna politika, či navrhovanie vnútornej politiky.

Cieľom októbrového návrhu bude pokúsiť sa identifikovať komunikačné priority EÚ ako celku. Toto úsilie sa dotýka troch najdôležitejších inštitúcií – Komisie, Parlamentu a Rady, ktoré až do tohto času využívali spravidla svoje vlastné autonómne komunikačné stratégie. Hovorca komisárky pre komunikáciu, Joseph Hennon, poznamenal: „Prestaňme s hrou na obviňovanie a začnime pracovať spoločne.“

Podľa Margot Wallström, jadro úspešnej komunikačnej stratégie musí byť tvorené tromi kľúčovými hodnotami: demokracia, posilnenie, regionalizácia.

Komisárka je odhodlaná stretnúť sa s odporcami svojej novej iniciatívy. Povedala, že „je mnoho tých, čo preferujú ponechať tento projekt radšej úzkej politickej elite.“ Zároveň prirovnala náročnosť prezentovania novej stratégie za daných podmienok v širšom zmysle k náročnosti výstupu na strmý svah.

Aj napriek tomu, že komisárka hovorí o intenzívnej participácii občanov na integračnom projekte ako takom, podobne ako jej šéf José M. Barroso nedávno vo Veľkej Británii (EurActiv 18/09/07), ani ona sa nevyjadrila priamo k otázke možného vypísania referend o prijatí novej Reformnej zmluvy.