Merkel a Barroso: preferovaní lídri EÚ

Krátka správa

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 47% občanov vidí potrebu silnejšieho politického líderstva v EÚ, ktoré by malo vyjsť od určitej osoby, 32% má opačný názor. Prieskum uskutočnil TNS opinion pre nemeckú Bertelsmann Foundation v 14 členských krajinách.

Z opýtaných osôb očakáva 28% líderstvo od nemeckej kancelárky Angely Merkel. Predseda Komisie Barroso dostal podporu 20% respondentov. Po nich nasleduje francúzsky prezident Sarkozy (15%) a nastupujúci britský premiér Gordon Brown (14%). Prieskum sa však nepýtal na Tony Blaira, ktorý je stále viac považovaný za horúceho kandidáta na post predsedu Rady – v prípade, že sa podarí dohodnúť inštitucionálne reformy.

„Dobrý výsledok Barrosa naznačuje, že nie len národní politici majú zvažovať prebranie líderskej úlohy v Európe. Výnimočné osobnosti, ktorá majú vôľu pohnúť veci dopredu, sú v Bruseli potrebné. Hoci, samozrejme, potrebujú nutnú inštitucionálnu moc“, povedal Armando Garcia z Bertelsmann Foundation.

Až tretina respondentov (33%) si myslí, že by ďalší impulz európskej integrácii mala dať euroskupina – skupina krajín, ktoré prijali spoločnú menu – zatiaľ čo „francúzsko-nemecký motor“ podporilo len 11% respondentov. 10% si myslí, že by integráciu nemala viesť žiadna skupina krajín. To môže naznačovať, že občania nie sú vo všeobecnosti proti myšlienke „viacrýchlostnej Európy“, o ktorej sa v súčasnosti hovorí stále častejšie.

„Občania EÚ vedia, že EÚ potrebuje viac politikov z líderskými kvalitami, a vidia tiež potrebu menšej skupiny krajín schopných poskytnúť vedenie. Výsledky však tiež ukazujú, že Poľsko a Británia budú trvať na tom, aby boli súčasťou tejto líderskej skupiny“, tvrdí Dominik Hierlemann, expert na európske záležitosti v Bertelsmann Foundation.

Len 5% respondentov si myslí, že môže európsku integráciu viesť takzvaný Weimarský trojuholník – Francúzsko, Nemecko a Poľsko. Ale až 23% Poliakov považuje túto skupinu za štruktúru, ktorá môže mať väčší vplyv v EÚ. Súčasná poľská politika to však veľmi nepotvrdzuje – bratia Kaczynski hrozia zablokovaním inštitucionálnych reforiem, ktoré presadzujú práve Paríž a Berlín.

Eurobarometer, ktorý bude zverejnený dnes, 20. júna, ukazuje, že siedmi z desiatich Európanov majú optimistické očakávania vo vzťahu k budúcnosti EÚ. Podľa predbežných výsledkov očakávajú občania aktívnejšiu angažovanosť Únie v oblasti ochrany životného prostredia, v energetike, obrane a boji proti terorizmu.