Merkelová a Sarkozy testujú svoje limity

Angela Merkelová v piatok (2.12.) počas svojho prejavu v nemeckom parlamente upozornila poslancov, že Európanov čaká dlhý a ťažký maratónsky beh za opätovným získaním stratenej dôvery. Svoj príhovor predniesla v nadväznosti na stretnutie ministrov financií eurozóny a týždeň pred decembrovým summitom lídrov EÚ, kde by mohlo dôjsť k dohode o novom pakte pre stabilitu.

Vyhlásila, že bude brániť euro, ktoré je podľa nej silnejšie ako niekdajšia nemecká marka.

„Začali sme novú fázu v európskej integrácii,“ uviedla nemecká kancelárka Vyzvala na „konkrétne kroky smerom k fiškálnej únii“ v eurozóne spojené s prísnejšími rozpočtovými pravidlami a dodržiavaním disciplíny, odmietla ale emitovanie peňazí zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) ako to počas nedávnej krízy urobili USA. Nemecko má tiež vlastné skúsenosti s hyperinfláciou a nadmerným emitovaním bankoviek z medzivojnového obdobia. Zopakovala tiež, že je proti vydávaniu spoločných európskych dlhopisov.

„Spoločná zodpovednosť za dlhy iných je neprijateľná,“ povedala. „Eurobondy nie sú záchranným opatrením v tejto kríze.“

Mnohí ekonómovia sa obávajú, že eurobondy a teda spoločný európsky rating, by penalizoval krajiny s vysokým ratingom schopnosti splácať úvery a znížil tlak na zadlžené vlády presadzovať nutné radikálne reformy.

Podľa Merkelovej „národná zodpovednosť a európska solidarita si slúžia navzájom“.

Podľa piatkového vydania Süddeutsche Zeitung je však Merkelová ochotná súhlasiť s tým, aby ECB nakupovala viac dlhopisov problematických krajín eurozóny. Má ísť o dočasné opatrenie na preklenutie obdobia, kým začnú platiť nové prísnejšie rozpočtové pravidlá.

Nižší limit pre deficit a automatické sankcie

V pondelok (5.12.) kancelárka odcestuje do Paríža, kde s prezidentom Nicolasom Sarkozym predstavia spoločný návrh zmien v úniových zmluvách. Tie by boli potrebné, ak sa majú posilniť právomoci Komisie, ktorá by mohla kontrolovať návrhy rozpočtov členských štátov eurozóny a trestať tých, ktorí porušia rozpočtovú disciplínu.

Noviny Die Welt informovali, že Nemecko navrhuje znížiť povolený limit pre výšku rozpočtového deficitu v eurozóne na 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo súčasných 3 % HDP. Odvolávajú sa pritom na strategický dokument, ktorý poslal nemecký minister hospodárstva Philipp Rösler kancelárke Angele Merkelovej na posúdenie.

V dokumente s názvom "Stabilita a konkurencieschopnosť v Európe" navrhuje aj zavedenie automatických sankcií proti štátom, ktoré porušia rozpočtové pravidlá. Jednou z možností, ako potrestať nedisciplinovaných hriešnikov je podľa neho zmrazenie príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ).

Sarkozy za európsku solidaritu a národnú suverenitu

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy vo štvrtok (1. 12.) priznal, že pracujú na zmenách týkajúcich sa sprísnenia rozpočtovej disciplíny, ale na rozdiel od Merkelovej nespomenul posilnenie právomocí Európskej komisie či Európskeho súdneho dvora.

„Tých, ktorí pochybujú o stabilite eura a špekulujú o rozpade, musíme konfrontovať s úplnou solidaritou", povedal Sarkozy. Francúzsko a Nemecko majú naďalej hrať kľúčovú rolu a zaistiť „zónu stability“.

Uviedol, že o rozpočtoch by mohla rozhodovať akási „vnútorná vláda“, ktorú by tvorili premiéri a prezidenti krajín eurozóny, ale odmietol návrhy, aby sa Brusel schvaľoval a reguloval národné rozpočty. Francúzsko sa podľa neho v tomto bode vlastnej suverenity nevzdá.

Zmeny zmlúv

Únia uvažuje ako sa vyhnúť zdĺhavému procesu ratifikácie zmien v zakladajúcich zmluvách, ako to bolo v prípade Lisabonskej zmluvy, ktorú v niektorých štátoch schvaľovali občania v referende. Rösler navrhol vznik výboru nezávislých expertov, ktorý by kontroloval návrhy rozpočtov jednotlivých štátov a v prípade potreby by im odporučil, čo v nich majú zmeniť.

Sarkozy sa snaží o potrebe zmeny v zakladajúcich zmluvách presvedčiť britského premiéra Davida Camerona, ktorého oficiálna návšteva Paríža je naplánovaná na piatok (2.12.) popoludnie.

Cameron je pod tlakom euroskeptikov vo vládnej Konzervatívnej strane. Tí žiadajú o uvoľnenie väzieb medzi Britániou a EÚ a tiež záruky, že posun eurozóny smerom k tesnejšej fiškálnej únii neohrozí záujmy finančníkov v Londýne. Zároveň sa Británia obáva dôsledkov dvojrýchlostnej Európy, kedy by mohla byť spolu s ostatnými krajinami mimo eurozóny ponechaná na okraji rozhodovania o ďalšom prehlbovaní integrácie.

(EurActiv/Reuters/TASR)