Merkelová kritizuje stratégiu EÚ 2020

Európska komisia by dnes mala zverejniť novú hospodársku stratégiu Únie do roku 2020. Prvé návrhy, ktoré prenikli na verejnosť, obsahujú tzv. štátny dohľad (country surveillance) na členské štáty a spája fiškálnu stabilizáciu s výdavkami na oblasti s vysokým potenciálom rastu (vzdelávanie a výskum a vývoj).

Členské štáty by mali okrem toho do roku 2020 zvýšiť zamestnanosť populácie vo veku 20 – 64 rokov zo súčasných 69 % na 75 % a zvýšiť investície do výskumu a vývoja zo súčasného 1,9 % HDP EÚ na 3 %.

Nemecko sa však obáva, že úzke prepojenie hospodárskych cieľov stratégie s napĺňaním podmienok vyplývajúcich z Paktu stability a rastu by z fiškálneho dohľadu zbytočne urobilo politickú záležitosť. Obsah Merkelovej listu zverejnil Financial Times Deutschland. Kancelárka je skeptická aj voči stanovovaniu individuálnych cieľov.

Ako píše FT Deutschland v pozadí Merkelovej protestu sú najmä obavy, že členské štáty nebudú dodržiavať podmienky Paktu stability a rastu. Ako zámienka by im mohla slúžiť práve stimulácia rastu. Nemecko by nieslo najväčšiu záťaž v prípade finančných problémov ostatných členských štátov, najmä v eurozóne. Kancelárka čelí silnému vnútornému odporu voči „vykupovaniu dlhov iných krajín“.