Merkelová nalieha na dodržanie termínu 2009

Krátka správa

Angela Merkelová vo svojom prejave pred Európskym parlamentom (EP) 28. marca 2007 povedala, že európski lídri by mali na svetovej úrovni „konať rázne“ a mali by sa vyvarovať investovaniu „príliš mnoho času na riešenie vlastných problémov,“ pretože „svet Európu nepočká.“

Zároveň opäť zdôraznila prísľub prezentovať cestovnú mapu k oživeniu európskej ústavy počas júnového summitu. Súčasne však dodala, že cestovná mapa nebude obsahovať žiadne konkrétne riešenie, ale zatiaľ len orientáciu: „Stanovíme len naše ciele, ale nie cestu, ako tieto ciele dosiahnuť.“ Kancelárka pred európskymi poslancami naliehala na dodržanie termínu inštitucionálnych reforiem, ktoré by mali podľa Berlínskej deklarácie prebehnúť do roku 2009.

Merkelová povzbudila (EP), aby prispel k zapojeniu sa občanov EÚ do diskusií o budúcej ústave a navrhla, aby EP zorganizoval „vypočutie občianskej spoločnosti.“ Navrhla, že by sa takéto „vypočutia“ mohli začať už v máji 2007, teda mesiac pred prezentovaním nemeckej cestovnej mapy k ústave.

Predseda Komisie J. M. Barroso reagoval na Merkelovej výzvy slovami: „dosahovanie výsledkov znamená vytváranie politickej hybnosti.“ Zdôraznil, že Európa potrebuje nejakú formu „ústavného usporiadania,“ ak chce čeliť globálnym výzvam ako sú klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, migrácia a svetová konkurencieschopnosť.

Martin Schulz, líder PES, k otázke ústavnej zmluvy poznamenal: „Nemali by sme mať takú zmluvu, akú sme chceli v minulosti – to však ale neznamená, že by sme nemali mať vôbec žiadnu.“

Graham Watson, líder ALDE, na druhej strane podrobil kritike nemecké predsedníctvo za tajnú stratégiu Berlínskej deklarácie: „Text navrhovaný v katakombách úradu Spolkového kancelára a podpísaný predsedami troch hlavných inštitúcií by nemal mať tú drzosť, aby sa začínal slovami My, občania EÚ.“