Merkelová chce dohodu o euroústave do 2009

Angela Merkel

Pozadie:

Po nevydarených referendách o európskej Ústavnej zmluve vo Francúzsku a Holandsku v roku 2005 sa Únia ocitla v kríze. „Obdobie reflexie“ zatiaľ neprinieslo riešenie, s ktorým by boli spokojné všetky členské štáty. Doposiaľ bola ústavná zmluva ratifikovaná v 18 z 27 členských štátov.

Otázky:

V príhovore adresovanom poslancom Európskeho parlamentu zo 17. januára 2007 predstavila kancelárka Merkelová pracovný program na nasledujúcich 18 mesiacov, pod vedením predsedníckeho tria zloženého z Nemecka, Portugalska a Slovinska. Do summitu konaného v júni 2007 by malo byť jasné aj riešenie ústavnej krízy.

Merkelová sa vyjadrila jasne: „Obdobie reflexie sa skončilo. Do júna musíme dospieť k novým rozhodnutiam.“ Ďalej povedala, že Nemecké predsedníctvo načrtne cestovnú mapu pre ďalší ústavný vývoj s cieľom prijať Ústavu pred najbližšími voľbami do EP v roku 2009. Merkelová varovala, že ďalšie zlyhanie v tejto oblasti „by bolo historickým omylom.“ Zdôraznila, že inštitucionálne zmeny by mali nastať skôr než ďalšie rozširovanie. Kancelárka tiež zvýraznila nutnosť komplexnej obchodnej zmluvy s Ruskom. Túto tému otvorí aj pri svojej návšteve Ruska 21. januára 2007.

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyjadril predsedníctvu svoju plnú podporu. Avšak doplnil svoje návrhy na doplnenie Berlínskej deklarácie. Tá by mala byť zverejnená 25. marca 2007 a má vytýčiť cestu k úprave inštitucionálnych vzťahov. Barroso povedal: Berlínska deklarácia sa musí pozerať do budúcnosti a priniesť taký návrh Európy, ktorý by sme chceli aspoň na ďalších 50 rokov.“ Barroso špeciálne vyzdvihol nasledujúce otázky: sociálna a hospodárska súdržnosť, energetika, klimatické zmeny, transparentnosť a informácie, bezpečnosť a šírenie európskych hodnôt.

Pozície:

Prezentujúc svoje „želania tlači“ v Paríži 16. januára 2007, francúzsky premiér Dominique de Villepin zdôraznil francúzske politické ambície pre Európu, napriek tomu že jeho krajina zamietla Ústavu. Vyslovil sa za Európu, ktorá „obraňuje a chráni svoje hospodárske záujmy a ponúka skutočné sociálne istoty. Kandidátka socialistov v blížiacich sa prezidentských voľbách vo Francúzsku, Ségoléne Royal, oznámila, že by chcela prijať novú Ústavu do volieb v roku 2009.

Europoslanec Joseph Daul, nový líder Európskej ľudovej strany, poznamenal k problému euroústavy, že je náročné nájsť „rovnováhu medzi krajinami, ktoré povedali áno a ktoré povedali nie v referende.“

Líder Socialistov Martin Schulz zdôraznil dôležitosť sociálnych aspektov, ako aj slobody.

Svoj komentár pridal aj liberálny europoslanec Andrew Duff: „Kancelárka Merkelová má absolútnu pravdu, keď sa pokúša zachrániť Ústavu jej vylepšením a odmietaním myšlienky podradnej mini-zmluvy.“

Europoslanec za konzervatívcov, Timothy Kirkhope, povedal: „Keďže my konzervatívci chceme vidieť budúcnosť pre Úniu, veríme v silnú Európu. Chceme tiež vidieť Európu schopnú čeliť zlyhaniam. Návrat k debate o ústave len ukáže, že sme tak nekonali. A to i napriek dobrým zámerom, ktoré dnes kancelárka Merkelová vyjadrila.

Europoslanec Sergej Kozlík (NA, Slovensko) pre STV komentoval nemeckú snahu prijať euroústavu do roku 2009 slovami: “Táto výzva určite bude mať silnú ozvenu, ale netrúfam si povedať v akej podobe a či do roku 2009.”

Milan Gaľa (EPP-ED, Slovensko) zas považuje za cestu pred zjednodušenie ratifikačnej procedúry: “Možno by celý proces bol zjednodušený, keby sa upustilo od referenda, prijímala sa európska ústava v parlamentoch”, povedal pre STV 17. januára 2007.

Európska odborová konfederácia (ETUC) vyzvala predsedníctvo, aby prelomilo patovú situáciu, najlepšie doplnením sociálneho protokolu k existujúcej zmluve. To je silne v rozpore s plánmi vybrať len určité časti a ratifikovať ich v mini-zmluve, alebo vynechať dôležitú Chartu základných práv.

Nasledujúce kroky:

  • 26. januára 2007 bude Luxembursko a Španielsko hostiť krajiny, ktoré už Ústavu ratifikovali. Témou rozhovorov bude spôsob, akým by sa dal zachrániť súčasný text.
  • Summit EU 8. a 9. marca sa zameria na hospodárske a sociálne otázky, ako aj energetiku
  • Summit EU 21. a 22. júna sa bude zaoberať budúcnosťou Ústavnej zmluvy pre EÚ. Tá by mala byť prijatá pred voľbami do Europarlamentu v roku 2009.