Ministri dohodli pravidelnú výmenu názorov na stav vlády zákona v EÚ

Zdroj: justice.eu

Cieľom je pomôcť v diplomatickom rozhovore identifikovať možné ohrozenia základných princípov vlády zákona, akými boli v poslednom období napríklad tie v Maďarsku a Rumunsku. Konkrétne krajiny ale závery utorkovej Rady pre všeobecné záležitosti nespomínajú.

V Maďarsku išlo predovšetkým o prijatie niekoľkých kontroverzných zákonov vládou Viktora Orbána, ktoré rozširovali vládnu kontrolu nad médiami, centrálnou bankou a súdnictvom. V Rumunsku sa zase premiér Viktor Ponta snažil obísť ústavný súd neštandardnými postupmi vytlačiť prezidenta z úradu.

Následné snahy Európskej komisie reagovať na vzniknutú situáciu len ukázali, aké obmedzené možnosti má, ak dochádza k takémuto vývoju v členskom štáte.

Nemecko, Dánsko, Fínsko a Holandsko preto vyvinuli na úrovni EÚ iniciatívu za to, aby bolo vynucovanie štandardov v tejto oblasti zo strany EÚ účinnejšie.

Podľa týchto krajín, ak má únia posilnenú schopnosť vyžadovať istú formu štandardov v hospodárskom riadení členských krajín, mala by podobne pôsobiť aj v otázkach dodržiavania princípov vlády zákona.

Podľa zmlúv je možné členskému štátu v krajnom prípade „vážneho a pretrvávajúceho“ nerešpektovania hodnôt a princípov, na ktorých stojí EÚ, pozastaviť práva vyplývajúce z členstva (článok 7 Zmluvy o EÚ). Tento nástroj je ale považovaný na posledné riešenie.

K dispozícii je tiež konanie vo veci porušenia práva EÚ (infringement), ktoré môže Komisia iniciovať a aj tak v prípade Maďarska a viacerých jeho zákonov urobila.

Členské štáty spolu s Európskou komisiou preto hľadali spôsob, ktorý by vyplnil priestor medzi podozrením a rizikom, že sú vláda zákona a základné demokratické princípy v členskej krajine ohrozené a trestom v podobe konkrétnych politických sankcií.   

Európsky parlament tiež opakovane vyzýval Komisiu, aby prišla s komunitárnym spôsobom, aby pristupovať k týmto politicky veľmi výbušným problémom. Európska komisia reagovala oznámením, v ktorom naznačila, aký postup by mal podľa nej predchádzať aktivovaniu článku 7 Zmluvy o EÚ.

Talianske predsedníctvo nedávno predstavilo dokument „Zabezpečenie rešpektu pre vládu zákona v Európskej únii“, ktorý analyzuje stav pokiaľ ide o európske nástroje a možnosti v tejto oblasti.

Navrhuje, aby hlavnú úlohu zohrávala práve Rada (v konfigurácii Rady pre všeobecné záležitosti), kde sedia zástupcovia všetkých členských štátov. Zdôrazňuje, že pri dialógu na túto tému je nutný nestranícky prístup založený na „dôkazoch.“ čo presne to má znamenať, zatiaľ nie je jasné.

Ministri sa na utorkovom stretnutí zhodli, že takáto diskusia sa bude pravidelne konať raz ročne a pôdu pre ňu pripravia stáli zástupcovia pri EÚ. Rada následne rozhodne, či z dialógu vyplynula potreba viesť štruktúrovaný dialóg o tematických problémov. Toto cvičenie sa má vyhodnotiť na konci roka 2016.