Ministri EÚ mali híring k Poľsku. Bez záveru

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 18. 9. 2018 [European Union]

Nový štátny tajomník slovenského rezortu zahraničia hovorí, že ústupky z pozícií vidno na strane Komisie aj Poľska. Komisia tvrdí, že sa situácia v Poľsku zhoršuje.

Členské štáty EÚ mali včera už druhú možnosť klásť poľskému ministrovi pre európske záležitosti Konradovi Szymańskemu otázky o vývoji v jeho krajine.

Ide o ďalší krok v procedúre podľa článku 7, odsek 1, Lisabonskej zmluvy, ktorú spustila Európska komisia kvôli vážnym obavám o dodržiavanie princípov právneho štátu a deľby mocí.

Európska komisia na stretnutí prezentovala svoje hodnotenie situácie, Poľsko malo možnosť predniesť svoj postoj, nasledovali otázky ministrov.

Diskusia sa udiala za zatvorenými dverami. Rakúske predsedníctvo nechcelo o jej obsahu hovoriť. Nepotvrdilo ani, či sa preberal aj fakt, že Európska sieť súdnych rád (ENCJ) pozastavila členstvo poľskej inštitúcii KRS.

Európska sieť súdnych rád vylúčila poľského člena

Ako dôvod uvádza reformy poľskej vlády, ktoré obmedzili nezávislosť súdnictva v krajine. Z rovnakého dôvodu aktivovala Európska komisia voči Poľsku sankčný mechanizmus.

Diskusia sa skončila bez konkrétneho záveru s konštatovaním, že sa Rada k téme opäť vráti.

Slovensko na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti zastupoval novovymenovaný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička. Nahradil na poste Ivana Korčoka, ktorá sa stal veľvyslancom Slovenska v USA.

Slovensko vidí ústupky

Slovensko dlhodobo hovorí, že podporuje, aby pokračoval dialóg.

„Pokiaľ sa budú stanoviská oboch strán zbližovať, tak môže dôjsť aj k nejakému riešeniu, ktoré nebude vyžadovať ďalšie kroky,“ povedal novinárom v Bruseli štátny tajomník počas rokovania Rady.

„Všetci vnímame postupné ústupky na oboch stranách. Je možné, že sa veci nevyvíjajú tak rýchlo, ako by sme si všetci priali. Musíme si uvedomiť, aké diametrálne odlišné boli postoje Poľska a Európskej komisie ešte pred pár mesiacmi a kde sa nachádzame dnes,“ uviedlo slová Františka Ružičku MZVaEZ v tlačovej správe.

O ústupkoch naopak nehovoril prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Komisia: Situácia sa zhoršuje

„Nemám pre vás veľa dobrých správ. Medzi prvým a druhým híringom (vypočutím) sa obavy Komisie ozväčšili,“ povedal Timmermans novinárom na tlačovom brífingu po rokovaní Rady.

„Myslím si, že situácia v Poľsku sa nezlepšila,“ dodal.

Reakcie poľskej strany, ktoré Komisie zatiaľ dostala podľa jeho slov neponúkajú možnosti riešiť to, čo Komisia vníma ako problém.

Z poľskej strany očakáva aspoň uistenie, že bude implementovať rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Hoci súhlasí s poľským ministrom, že Poľsko má pokiaľ ide o minulé rozsudky dobrý profil, rád by počul, že bude rešpektovať aj rozsudok vzťahujúci sa k problémom s reformou súdnictva.

Ako najdôležitejšiu vníma Timmermans otázku poľského najvyššieho súdu. Poľská vláda urobila cez leto niekoľko krokov, ktoré mali z pohľadu Komisie urýchliť proces nominovania nových sudcov.

Rakúske predsedníctvo Rady nevedelo povedať, či a kedy zaradí Rada na program tému Maďarska a článku 7, k čomu ju svojim uznesením zaviazal Európsky parlament. Maďarsko zvažuje, že spôsob, akým bolo uznesenie prijaté, konkrétne to, ako sa vypočítala potrebná väčšina, napadne na Súdnom dvore EÚ.

Slovensko mlčí o tom, ako by hlasovalo o Poľsku

Slovenská diplomacia stále vidí priestor na dialóg s poľskou vládou. Nechce povedať, aký veľký, ani to, ako bude hlasovať, keď dialóg zlyhá.

Prvý podpredseda hovorí, že Komisia v prípade Maďarska čaká, či ju Európsky parlament alebo Rada požiadajú o nejaké odporúčanie alebo o analýzu. „Na základe minulých skúseností by som povedal, že Rada to urobí“, myslí si.

Timmermans sa odísť nechystá

V odpovedi na otázku, čo Komisia urobí, aby sa problém s Poľskom alebo s inými štátmi neťahal cez ďalšie vypočúvania, ktoré reálne nevedú k zmenám, si komisár pomohol gréckou klasikou.

Grécky básnik Kavafis v básni Itaka podľa Timmermansa hovorí, že odmenou pre Odysea nie je návrat domov, na ostrov Itaka, ale samotná cesta. „Tak sa pozerám aj na článok 7. Sila článku 7 je, že angažuje obe strany v istom procese. Dialóg je najsilnejší nástroj EÚ.“

„Ešte sme na Itacu nedorazili,“ konštatuje.

„Odyseus ale nemá 5-ročný mandát, vy máte. Nechcete prísť k nejakému výsledku?“ znela nadväzujúca novinárska otázka.

„Kto povedal, že môj mandát končí budúci rok? Nemám v úmysle odísť,“ kontroval s úsmevom holandský eurokomisár.

O Fransovi Timmermansovi sa špekuluje ako o možnom kandidátovi na post predsedu Európskej komisie. Politicky patrí, rovnako ako Maroš Šefčovič, k európskym sociálnym demokratom.