Ministri EÚ očakávajú podpis Reformnej zmluvy

Pozadie

Právni experti z 27 členských krajín už skončili svoju prácu a v súlade s mandátom, ktorý im bol udelený na júnovom summite, predstavili konkrétny návrh textu novej Reformnej zmluvy (EurActiv 08/10/07).

Návrh teraz čaká na požehnanie lídrov členských krajín, ktorí by o texte mali hlasovať počas neformálneho summitu v Lisabone 18.-19. októbra 2007. Právne aspekty Zmluvy sú už vyriešené, ale aj napriek tomu pretrvávajú rôzne politické obavy, najmä čo sa týka postoja Poľska. Krajina sa pripravuje na predčasné parlamentné voľby (21. október 2007) a predpokladá sa, že európska agenda sa stane jednou z ich hlavných tém. Nateraz nie je možné predpokladať, akým spôsobom sa to môže odraziť na prístupe Poľska k hlasovaniu na summite.

Otázky

15. októbra 2007 sa v Luxemburgu uskutočnilo prípravné stretnutie pred summitom, na ktorom sa 27 ministrov zahraničia nechalo počuť, že prijatie Reformnej zmluvy považujú takmer za isté. Aj napriek tomuto prejavu optimizmu obsahuje text niekoľko háčikov, ktoré budú musieť byť vyriešené:

  • Poľsko trvá na začlenení „Ioanninského kompromisu“ do textu zmluvy. Inými slovami, Poľsko presadzuje, aby bol do Zmluvy včlenený mechanizmus blokovania, ktorý by umožnil ktorejkoľvek krajine významne pozdržať celý proces prijímania kľúčových rozhodnutí. Ostatné členské krajiny sa obávajú a tvrdia, že to, čo sa prijme ako výnimka z jedného pravidla, sa postupne môže stať pravidlom samotným. V tomto prípade by konkrétne Ioanninský kompromis mohol v budúcnosti reálne zabrániť prijatiu akéhokoľvek kľúčového rozhodnutia.
  • Taliansko je nespokojné s novým prerozdelením kresiel v Európskom parlamente. Krajina tak zrejme stratí hlasovaciu paritu s Francúzskom a Veľkou Britániou. Taliansky premiér a bývalý predseda Európskej komisie, Romano Prodi, však vyjadril uistenie, že jeho krajina nezablokuje proces prijímania dokumentu a to aj napriek tomu, že možno bude trvať na vyňatí plánu rozdelenia parlamentných kresiel z textu Zmluvy.
  • Bulharsko prišlo na poslednú chvíľu s požiadavkou, aby sa názov spoločnej meny v bulharskom preklade Zmluvy speloval ako „evro.“ Aj napriek tomu, že Európska centrálna banka odmieta rôzne spôsoby spelovania jednotnej meny euro, Sofia sa môže rozhodnúť ísť v tomto smere vlastnou cestou.
  • Rakúsko si brúsi zuby na také úpravy textu, aby ho dokument v budúcnosti nepripravil o autonómiu rozhodovať o limitoch pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium  na rakúskych univerzitách. Krajina má negatívnu skúsenosť najmä v oblasti štúdia medicíny. Predovšetkým z Nemecka prichádzajú do Rakúska študovať veľké kvantá mladých ľudí.

Zdá sa, že žiadna z týchto otázok nie je natoľko vážna, aby dokázala v Lisabone zablokovať celkové prijatie návrhu Reformnej zmluvy. Hovorkyňa stáleho zastupiteľstva Francúzska pri Európskych spoločenstvách, Marine de Carné, v tejto súvislosti povedala: „Vieme, že jestvujú niektoré politické otázky, ktoré môžu byť nestráviteľné.“ Zároveň povedala, že si je vedomá „existencie poľského problému.“ Tiež však vyjadrila nádej, že tieto spory dokážu byť pomerne rýchlo vyriešené v rámci diskusie medzi právnymi expertmi počas Medzivládnej konferencie. Pre EurActiv povedala: „Dúfame, že diskusia potrvá tak hodinu a potom môžeme otvoriť šampanské.“

Portugalský premiér, José Socrates, rozoslal jednotlivým hlavám štátom obežný list, v ktorom načrtáva témy pre diskusiu. Dotýkajú sa najmä vonkajších aspektov Lisabonskej stratégie rastu a zamestnanosti s ohľadom na prijatie Reformnej zmluvy.

Aj napriek tomu, že 27 krajín EÚ dosiahne kompromis, schválený dokument bude musieť byť ratifikovaný všetkými členmi EÚ. Tento proces bude okrem iného znamenať aj to, že v niektorých krajinách môžu byť vypísané referendá, ktorých výsledok nie je možné nateraz odhadnúť.

Z hľadiska národného práva jednotlivých členských krajín je iba Írsko štátom, ktoré je zaviazané k vypísaniu všeľudového hlasovania o dokumente, akým je Reformná zmluva. Ak sa aj iné krajiny rozhodnú ísť cestou referenda (je možné, že sa tak rozhodne napríklad Veľká Británia), bude to len z toho dôvodu, že národné vlády ponechajú občanom možnosť takto sa vyjadriť k textu dokumentu.

Pozície

Portugalský minister pre európske záležitosti, Manuel Lobo Antunes, 15. októbra po prípravnom stretnutí ministrov povedal: „Nejestvuje dôvod, pre ktorý by sme si nemohli byť istí, že na konci tohto týždňa budeme mať dohodu.“

Minister sa však jasne nevyjadril k požiadavke Talianska, oddeliť vyjednávania o Reformnej zmluve od tých o počte mandátov jednotlivých členských krajín v Parlamente: „Nemám konkrétny nápad. Nemôžem predpokladať, ako bude vyzerať konečné riešenie. Portugalské predsedníctvo, keďže má úlohu, by ju rado splnilo.“

Čo sa týka bulharskej požiadavky na odlišný speling názvu euro, povedal: „Veríme, že je to túžba občanov. Riešenie, ktoré budeme hľadať pre Bulharsko, bude mať túto perspektívu.“

Neopomenul ani otázku veľkého prílevu študentov do Rakúska. Antunes vyjadril svoje pochopenie tohto problému, avšak domnieva sa, že Reformná zmluva nie je práve najvhodnejšou platformou, ako ho zvládnuť: „Povzbudzujeme Európsku komisiu a Rakúsko, aby [spoločne] našli riešenie tohto problému.“

Luxemburský minister zahraničia, Jean Asselborn, k poľskému problému povedal, že riešenie je pomerne blízko: „Ak sa pohneme len o jeden milimeter poľským smerom, otázka bude vyriešená. Jednou možnosťou je definovanie Ioanninu v rámci protokolu, ktorý bude môcť byť v budúcnosti zmenený bez potreby meniť celkový text zmluvy.“

Poľská ministerka zahraničných vecí, Anna Fotyga: „Som veľmi optimistická. K dohode je už len malý krok.“

Britský premiér Gordon Brown čelí čoraz väčšiemu tlaku opozícii Konzervatívcov, ktorá ho žiada o vypísanie ratifikačného referenda. Británia je krajinou, ktorej vláda sa chce, ak to bude možné, všeľudovému hlasovaniu vyhnúť. Britský minister zahraničia, David Miliband obhajoval postoj premiéra nasledovne: „Ľud uvidí, že britský národný záujem je jasne ochraňovaný.“

Nasledovné kroky

  • 18. – 19. október 2007: Očakáva sa, že hlavy štátov a vlád dosiahnu finálnu dohodu v otázke znenia Reformnej zmluvy. Malo by sa tak udiať na neformálnom summite v Lisabone.
  • 21. október 2007: V Poľsku sa uskutočnia predčasné voľby.