Modrá vlna | Hamiltonovský moment: Spoločný dlh nestačí, treba aj dane

Modrá vlna

Dnes budem hovoriť o nástroji na obnovu európskych ekonomík a o tom, či prijatie tohto nástroja bude pre Európsku úniu takým významným krokom smerom k federalizácii, ako bolo znárodnenie dlhov vtedy ešte len trinástich amerických štátov centrálnou americkou vládou. Prajem vám príjemné počúvanie.

Podcast Modrá vlna uverejňuje EURACTIV Slovensko v spolupráci s jeho autorom. Peter Stach je analytik, publicista a expert na európsku politiku. 

V polovici mája predstavili Nemecko a Francúzsko spoločný návrh na vytvorenie fondu obnovy, ktorý by slúžil na podporu znovuoživenia ekonomiky v členských štátoch Únie najviac postihnutých epidémiou Covid-19. Najzaujímavejšou časťou tohto návrhu však bol model financovania nového fondu. Plán Nemecka a Francúzska totiž počítal s vydaním dlhopisov.

Odvtedy prešiel už mesiac a pol a európski lídri budú v júli hľadať dohodu o sedemročnom výhľadovom rozpočte Európskej únie, ktorého súčasťou je aj program obnovy a pôvodný francúzsko-nemecký návrh, ako ho financovať. A ak počúvate Modrú vlnu častejšie, tak viete, že o viacerých parametroch ekonomickej obnovy Únie som tu už hovoril s ekonómkou pani Líviou Vašákovou.

Rovnako je vám asi jasné, že sa k rokovaniam o viacročnom finančnom rámci (lebo tak sa tento strednodobý rozpočet EÚ nazýva) budem opakovane vracať. Podcast, ktorý sa venuje európskemu dianiu, totiž nemôže ignorovať dohadovanie o tom, koľko peňazí bude mať Únia k dispozícii v najbližších rokoch a na čo ich bude vynakladať. Platí totiž, že takmer všetko stojí peniaze, takže to, na čo sa peniaze nájdu, to bude, a naopak, ak sa na niečo peniaze nenájdu, nebude to. Inými slovami, o európskej politike a politikách najbližších siedmich rokov sa najviac dozvieme z toho, v akej podobe bude schválený jej rozpočet.

Ale dnes chcem ešte hovoriť o niečom inom. Myšlienka vydať spoločné európske dlhopisy totiž zaujala predstavivosť mnohých komentátorov, ktorí v nej videli posun k federálnemu európskemu štátu. Samozrejme, ja patrím medzi nich a podobné úvahy na túto tému môžeme nájsť tak vo svetových médiách, ako napríklad aj na stránkach SME, v ekonomickej prílohe denníka N, alebo aj na konzervatívnom internetovom portáli Postoj.

Celý prepis podcastu text na modravlna.eu