Modrá vlna | Maďarsko-poľské manévre bez koncovky

Nový diel podcastu Modrá vlna je o dosiahnutej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o sedemročnom rozpočte, Fonde obnovy a o mechanizme EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Je však aj o tom, ako dva členské štáty, Maďarsko a Poľsko, túto dohodu vzápätí zablokovali v snahe vynútiť si ústupky týkajúce sa previazanosti eurofondov a dodržiavania pravidiel právneho štátu.

Podcast „Modrá vlna“ uverejňuje EURACTIV Slovensko v spolupráci s jeho autorom.

Má takáto taktika založená na vydieraní ostatných šancu na úspech? Nie, pretože Európska komisia má už dnes nástrojej na to, aby mohla členskému štátu zablokovať čerpanie prostriedkov zo spoločného rozpočtu – napríklad aj z dôvodu nefungovania právneho štátu. Týmito nástrojmi sú nariadenie 1303/2013 o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa eurofondov a Charta základných práv EU. Napriek vážnym pochybnostiam o fungovaní právneho štátu v Maďarsku a Poľsku ich však doteraz nepoužila.

Prebiehajúca snaha prijať nový mechanizmus, ktorý by podmienil čerpanie eurofondov fungujúcim právnym štátom v krajine príjemcu tak môže byť testom, ktorý si Komisia vymyslela, aby zistila, ako by reagovali členské štáty, ak by začala využívať svoje existujúce právomoci. Ak ostatné členské štáty nespochybnia správnosť alebo zákonnosť takéhoto postupu, potom by Rada aj Parlament mohli kľudne ustúpiť nezmyselným maďarsko- poľským požiadavkám. Komisia by totiž vedela, že hneď po schválení nového rozpočtového rámca a balíka obnovy môže na základe platnej legislatívy začať z vlastnej vôle konať. Na prípadné sankcie v podobe zastavenia platieb by dokonca ani nepotrebovala súhlas Rady.

Autor podcastu „Modrá vlna“ je nezávislým konzultantom v oblasti public affaires registrovaným v Belgickom kráľovstve. Myšlienky vyslovené v podcaste sú jeho vlastné a nemusia odrážať názory jeho klientov. Prípadná inzercia a platené oznamy sú v podcaste jasne označené.