Moslimovia v západnej Európe: V integrácii pokročili, spoločnosť ich ešte neprijala

Moslimka vo Francúzsku. FOTO: TASR/AP Photo/Thomas Padilla

Do prieskumu nemeckej Bertelsmannovej nadácie (Bertelsmann Stiftung) sa zapojilo 10 000 ľudí z Nemecka, Francúzska, Rakúska, Švajčiarska a Turecka. V týchto krajinách žije spolu takmer 14 miliónov moslimov. Utečenci, ktorí prišli do Európy po roku 2010 sa prieskumu nezúčastnili.

Štúdia ukázala, že integrácia moslimov síce napreduje ale „nesprevádza ju rovnaká úroveň kultúrnej a náboženskej integrácie, ani spoločenského prijatia“.

Moslimovia sú sociálne vylúčení, nie však kvôli islamu

Štúdia odhalila, že najmenej 41 percent moslimov je možné označiť za hlboko veriacich. Silná náboženská angažovanosť a kultúrne rozdiely „aj naďalej spôsobujú rezervovanosť medzi miestnym obyvateľstvom a majú negatívny vplyv na účasť moslimov na spoločenskom dianí.“

„Moslimovia, vrátane utečencov z posledných rokov, patria vo všeobecnosti medzi najviac sociálne vylúčené skupiny,“ zhodnotila štúdia. Až 20 percent oslovených nemoslimov uviedlo, že by nechceli mať moslimov za susedov.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/francuzski-socialisti-ostro-odsudzuju-ficove-vyroky-o-islame/

Expert nadácie na sociálnu súdržnosť Stephan Vopel hovorí, že by to tak nemalo byť.

„Islam nie je prekážkou integrácie. Moslimovia, dokonca aj tí hlboko veriaci, sa učia nový jazyk a snažia sa o vyššie vzdelanie, rovnako ako iní imigranti… Keď integrácia uviazne, dôvodom sú väčšinou rámcové podmienky štátu,“ vysvetlil Vopel.

Na dobrej ceste

Štúdia vyzdvihuje množstvo pozitívnych aspektov integrácie v posledných rokoch. Prvým jazykom troch štvrtín moslimov narodených v Nemecku je nemčina. V Spojenom kráľovstve bolo v angličtine vychovávaných okolo 60 percent moslimov.

Štúdia tiež ukázala, že väčšina moslimov, v priemere 90 percent, sa cíti úzko spätých s krajinou, v ktorej žijú.

Napriek všeobecnému presvedčeniu má väčšina moslimov, okolo 75 percent opýtaných, pravidelný spoločenský kontakt s nemoslimami a trávi s nimi svoj voľný čas. Takýto kontakt je najbežnejší vo Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku, o niečo menej v Spojenom kráľovstve a Rakúsku.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/britski-moslimovia-su-najmenej-prozapadni/

Situácia sa zlepšuje aj vo vzdelávaní, najmä vo Francúzsku. Len jeden z desiatich francúzskych moslimov prestane chodiť do školy pred dosiahnutím 17 rokov. Miera neukončenej školskej dochádzky je oveľa vyššia v Nemecku (36 percent) a Rakúsku (39 percent).

Nemecko však vedie v pracovných príležitostiach. Miera zamestnanosti moslimov sa tam už nelíši od celkovej populácie. Podobná situácia je vo Francúzsku, kde je nezamestnanosť moslimov na úrovni 14 percent v porovnaní s 8 percentami u nemoslimov.

Náboženské povinnosti môžu byť prekážkou v práci

Štúdia však odhalila „relatívne veľké rozdiely v príjme moslimov a nemoslimov vo všetkých sledovaných krajinách.“

Zo štúdie vyplýva, že hlboko veriaci moslimovia, dokonca aj tí s vysokým vzdelaním, zarábajú menej a je aj menšia pravdepodobnosť, že budú zamestnaní. Podľa štúdie by mohlo ísť o „indikátor diskriminácie“. Dodáva však, že striktné dodržiavanie náboženských povinností sťažuje možnosť udržať si prácu. Prekážkou na pracovisku môže byť povinnosť modliť sa päťkrát denne alebo nosiť náboženské symboly.

„Zatiaľ žiadna z krajín západnej Európy nenašla presvedčivú rovnováhu medzi rovnosťou príležitostí a rešpektom náboženskej rozmanitosti,“ konštatuje expert nadácie na islam Yasemin El-Menouar.