Moslimskí lídri hľadajú európsku identitu

 

Krátka správa

Európski imámovia zdôrazňujú kompatibilitu Islamu s normami Západu. Poukazujú na odlišnú identitu Európskych moslimov ako cesty vedúcej k odstráneniu strachu európskej spoločnosti. Tieto myšlienky sa objavili na konferencii, ktorá sa konala v apríli 2006 vo Viedni.

Európski moslimovia sú v úzkych z predsudkov, ktorým čelia po teroristických útokoch v USA, Londýne a Madride.

Výsledkom konferencie je konečné stanovisko, že Islam v Európe je zlučiteľný s princípmi demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Použitie akejkoľvek formy násilia a extrémizmu je neakceptovateľné. Kritika bola vznesená proti európskym médiám, ktoré prispievajú k vytváraniu negatívneho imidžu moslimov.

Európska komisárka pre vonkajšie záležitosti Benita Ferrero-Waldner vo svojom prejave povedala: „Potreba zvýšenia spolupráce a prehĺbenia porozumenia medzi národmi, kultúrami a náboženstvami nebola nikdy taká urgentná“. Reakcie na karikatúry proroka Mohameda podľa nej odhalili, že európske motto „jednota v rozmanitosti“, stále čaká na svoje uplatnenie. Vyzvala imámov na pomoc v „boji s ignoranciou, fundamentalizmom a extrémizmom”.