Múdri predpovedajú postupné znižovanie dôležitosti EÚ

zdroj: http://loqueeslavida.files.wordpress.com/2008/10/felipe_gonzalez.jpg

Žiadne fatálne predpovede ani odhalenia kozmického významu nebudú obsahom v správe, ktorú skupina okolo bývalého španielskeho premiéra Felipeho Gonzáleza odovzdá predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi zajtra 8. mája. V tento deň tiež európske inštitúcie otvoria svoje dvere pri príležitosti Dňa Európy.

Autori správy (pozri v „Pozadí“) v texte, ktorý má predstavovať „konsenzus i kompromis“ napríklad uvádzajú, že EÚ sa nachádza v „kľúčovom momente vo svojej histórii“.

EÚ má kapacitu na to aby bola „nositeľom zmien vo svete“, nie sa im len pasívne prizerať. Uvádzajú zoznam rozhodnutí, ktoré podľa ich názoru ovplynía to, ako bude Únia vyzerať v roku 2030.

Posilnenie hospodárskeho vládnutia EÚ je jendou z prvých vecí na zazname, čo nie je prekvapivé, keďže sám González sa svojou autoritou postavil za túto ambíciu španielskeho predsedníctva EÚ. Nasleduje potreba posilenia koordinácie pri spoločných politikách v hospodárskych otázkach a otázkach zamestnanosti.

„Potrebujeme: zahrnúť do konvergenčných kritérií EÚ aj opatrenia na nápravu straty konkurencieschopnosti, ktorá sa odráža v rovnováhe platieb a výške národných deficitov; prijať nástroje na zabezpečenie monetárnej stability; zreformovať fungovanie a dohľad nad našimi finančnými inštitúciami pred stratnutím G20“, uvádza sa v zhrnutí správy.

Skupina pre reflexiu vyslovuje podporu „vysoko konkurencieschopnému a udržateľnému sociálnemu trhovému hospodárstvu v záujme sociálnej súdržnosti a ochrany životného prostredia“. Podľa autorov správy si to ale bude vyžadovať ambiciózny program reforiem a systém incentív, ktoré budú stavať na návrhu stratégie EÚ 2020.

Dôležitosť prikladá skupina aj spoločnej energetickej politike spolu s odštarovaním serióznej diskusie o bezpečnosti jadrovej energetiky.

EÚ musí podľa osobností zaujať asertívnejší postoj na medzinárodnom poli. Blahobyt a bezpečnosť Európanov budú vždy ovplyvňovať podmienky, v akých žijú ich susedia, preto s krajinami v susedstve EÚ treba viac spolupracovať. Zhrnutie správy neotvára otázku vonkajších hraníc Únie, ani tému politiky rozširovania.

Žiadny z cieľov, o ktorých dokument hovorí, sa nedá dosiahnuť bez posilnenia vzťahu EÚ s jej občanmi, pripomínajú autori.

Občanov EÚ by mali ich sociálne, občianske, rodinné či zamestnanecké práva sprevádzať kamkoľvek sa v Európe pohnú.

Lepšia komunikácia by mala byť aj medzi rôznymi úrovňami vládnutia – národnou, regionálnou a lokálnou a správa tiež vyzýva k vytvorenie reálnych možností pre európskych občanov participovať na politickom živote. 

Ďalšie kroky:

  • Máj: Skupina múdrych absolvuje sériu diskusií na pôde rôznych think-tankov
  • 17. júna 2010: Správa Skupiny pre reflexiu bdue predložená lídrom EÚ