Myslieť strategicky

Zdroj: Európska rada

Slovensko podporuje „vytvorenie mechanizmu tematických diskusií o strategických prioritách“ na Rade Európskej únie. Na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Miláne 28.-29. augusta to povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.

„Po raste a zamestnanosti by mala prísť na rad energetika. A to najmä s výhľadom na októbrový samit EÚ, na ktorom očakávame zásadné rozhodnutia v tejto oblasti," uviedol vo svojom vystúpení štátny tajomník Peter Javorčík.

Hlavnou témou milánskeho rokovania bola otázka strategických priorít EÚ na najbližších päť rokov, ktoré prijali lídri na summite (Európska rada) EÚ v júni.

Inštitúcie EÚ sa snažia nastaviť prácu na ďalšie funkčné obdobie po voľbách do Európskeho parlamentu. Ministri pre záležitosti EÚ z členských štátov sa v Miláne zhodli, že Rada by mala pravidelne vyhodnocovať napĺňanie strategickej agendy.

Za témy vyžadujúce najväčšiu pozornosť členských štátov považujú rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Ministri sa nimi budú zaoberať už na zasadnutí Rady už v septembri.

Aj na úrovni summitov

Strategické priority si čoraz častejšie na svoje mimoriadne schôdzky plánuje Európska rada (summit hláv štátov a vlád členských krajín). Na sobotnej Európskej rade venovanej personálnym otázkam a Ukrajine sa účastníci podľa agentúr Reuters a DPA dohodli, že prijmú talianske pozvanie (Taliansko momentálne predsedá Rade EÚ) a stretnú sa na mimoriadnom summite v Ríme, 7. októbra.

Taliansky premiér Matteo Renzi navrhol schôdzku, ktorá by sa zaoberalo „skutočne znepokojivou“ ekonomickou situáciou v EÚ, hospodárskym rastom, nedostatočnými pracovnými príležitosťami a obavami z novej krízy eurozóny.

Stretnutie sa má venovať ekonomike a pro-rastovej politike. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom informovali agentúry.

„V uplynulých týždňoch ekonomické údaje potvrdili, že oživenie, osobitne v eurozóne, je slabé, inflácia mimoriadne nízka a nezamestnanosť neprijateľne vysoká,“ citovala z návrhu uznesenia agentúra DPA. Summit sa zameria na „zamestnanosť, najmä mladých ľudí a investície“.

Nemecko, popredná ekonomická mocnosť, naznačilo tento týždeň zmiernenie svojej opozície voči výzvam Talianska a Francúzska, aby EÚ uvoľnila reštrikcie a umožnila stimulovať rast vládnymi výdavkami.

Francúzsky prezident Francois Hollande vyhlásil, že krajiny EÚ musia investovať, aby podporili rast ekonomiky. A využiť „všetku flexibilitu“ zmlúv, ktoré zriadili eurozónu a modifikovať snahy o obmedzenie verejných deficitov tak, aby podporili hospodársky rast, dodala agentúra Reuters.

Hollande zároveň navrhol, aby sa po summite európskej 28-čky v Ríme stretla osobitne aj eurozóna, aby sa dohodla, „čo urobiť konkrétne.“

V októbri pritom čaká lídrov EÚ aj pravidelné stretnutie v Bruselu 23. a 24. októbra. Hlavnou témou bude podoba energetického a klimatického balíčka, ku ktorému má Slovensko ale aj ďalšie krajiny (napríklad Poľsko) výhrady. Tvrdia, že ambiciózne ciele pre boj s klimatickou zmenou oslabia konkurencieschopnosť domáceho priemyslu.