MZVaEZ hľadá ľudí pre predsedníctvo EÚ

Zdroj: TASR

Informácie o výberových konaniach zverejnilo ministerstvo na svojej oficiálnej stránke. V súvislosti s predsedníctvom sa obsadzujú pozície na odbore pre verejné obstarávanie MZVaEZ a na odbore pre organizáciu a logistiku. Jedno pracovné miesto v kontexte predsedníctva sa momentálne obsadí aj na odbore bezpečnostnej politiky.

Pri všetkých pozíciách sa spravidla vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, niekde špecificky právnické, a znalosť anglického jazyka.  

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, s motivačným listom, profesijným životopisom a výpisom registra trestov je potrebné poslať služobnému úradu na adresu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí najneskôr do 7. mája.

Pozície sa obsadzujú zväčša ihneď a na dobru určitú, do decembra 2016.

Do historicky prvého predsedníctva Slovenska ministerstvo počíta aj so zapojením mladých ľudí  prostredníctvom viacerých pracovných príležitostí. Tím na rezortnom sekretariáte predsedníctva sa postupne rozšíri o približne 40 prevažne čerstvých absolventov rôznych vysokých škôl.

Pripravované pozície sa týkajú najmä logistického zabezpečenia; informačných technológií; komunikácie a prezentácie. Rezort prijme aj minimálne 30 stážistov v Bratislave a Bruseli, ako aj približne 60 študentov na pozície styčných dôstojníkov.

"Zapojením mladých ľudí dávame okrem iného najavo, že predsedníctvo nie je elitársky projekt, ale je pre každého. Zároveň zvyšujeme povedomie o predsedníctve aj EÚ medzi mladou generáciou," vyhlásil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Slovensko bude od júla do decembra 2016 predsedať a viesť prácu Rady EÚ.

EurActiv.sk/TASR