Nádejná francúzska prezidentka predstavila európsku víziu

 

Pozadie

Royal, ktorá má v prieskumoch verejnej mienky najlepšie postavenie medzi potenciálnymi socialistickými kandidátmi v budúcoročných prezidentských voľbách, odpovedala prejavom na svojho pravicového rivala Nicolasa Sarkozyho, ktorý o európskej vízii hovoril pred mesiacom v Bruseli.

Otázky

Royal na tlačovej konferencii o Európe, ktorá sa konala 10. októbra vo francúzskom Národnom zhromaždení, povedala, že je potrebná „nová metóda“, ktorá vyvedie EÚ zo slepej uličky a Francúzsko z jeho izolácie.

V 40-minútovom prejave zaútočila na „vlády, ktoré zneužívajú Európu ako ospravedlnenie politík, za ktoré nechcú niesť zodpovednosť“. Royal odmietla Sarkozyho myšlienku „minizmluvy“, ktorá by zahrnula dôležité súčasti Ústavnej zmluvy za účelom ich rýchleho schválenia a ratifikácie. Podľa Royal by to Francúzi nepochopili a preto navrhuje viac času na debatu. Podľa nej by mohol byť počas Francúzskeho predsedníctva (druhý polrok 2008) zvolaný ďalší Konvent, ktorý by vypracoval nový text.

V otázke členstva Turecka sa nijak neodlíšila od názoru prezidenta Chiraca, a čiastočne aj jej rivala Sarkozyho. Prehlásila, že chce rešpektovať rozhodnutie francúzskych občanov v referende, ktoré by sa konalo pred pristúpením.

Royal predostrela sedembodový program, ktorý bude jej volebným programom, ak bude v novembri vo vnútrostraníckom hlasovaní vybratá za oficiálnu kandidátku socialistov.

Európa mieru

 • opätovne začať pomoc Palestínskej samospráve.

 • medzinárodná mierová konferencia o Blízkom východe

 • zlepšenie súdnej spolupráce v boji proti terorizmu a vytvorenie úradu Európskeho žalobcu

Obnoviteľné energie

 • vytvorenie finančných incentív pre obnoviteľné zdroje a šetrenie energiou

Výskum a inovácie

 • vyňatie investícií do inovácií a výskumu z Paktu stability a rastu a zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj

Životné prostredie a Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

 • zmena tokov v SPP

 • presunutie riadenia SPP na regionálnu úroveň

Čistá doprava

 • spustenie špecifických finančných mechanizmov pre transeurópske dopravné siete

Ochrana pracovníkov

 • v otázke delokalizácie:
  • stiahnutie pomoci EÚ firmám, ktoré sa presunú z jednej európskej krajiny do druhej,

  • na národnej úrovni prinútiť podniky, ktoré presúvajú výrobu mimo EÚ, aby vrátili všetky verejné prostriedky, ktoré predtým získali vo forme podpory

 • podpora sociálnych a environmentálnych kritérií v rámci pravidiel WTO

Mládežnícka politika

 • Všetkým mladým ľuďom (študentom, učňom…) poskytnúť možnosť študovať v inej európskej krajine