Návrh viacročného rozpočtu chcú škrtnúť o minimálne 50 miliárd eur

Rokovania o viacročnom finančnom rámci sa doteraz zameriavali na nastavenia jednotlivých politík. Prechádzajú však do ďalšej fázy a začne sa hovoriť o konkrétnych číslach, vrátane miery zníženia pôvodného plánu Komisie.

Úniový rozpočet dosahuje síce len okolo 1 % HDP EÚ a je relatívne malý v porovnaní s celkovými národnými výdavkami v Európe, rokovania o jeho podobe sú však vždy veľmi zložité vzhľadom na to, že každá vláda chce pre seba vyjednať optimálnu pozíciu.

„Vidím to tak, že redukcia návrhu Komisie bude viac ako 50 miliárd eur. To bude základ rokovaní,“ uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj.

Len 50-miliardový škrt nebude zrejme stačiť najmä Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku či ďalším čistým prispievateľom do rozpočtu. Žiadajú striedmy prístup k výdavkom na európskej úrovni, ktorý by reflektoval úsporné opatrenia zavádzané vládami na zníženie dlhov. Redukcia návrhu Komisie by preto mala byť podľa nich oveľa radikálnejšia o 100 až 200 miliárd eur.

To je na druhej strane zlou správou najmä pre nové členské štáty, respektíve čistých príjemcov z rozpočtu EÚ, kde patrí aj Slovensko. Argumentujú tým, že akékoľvek škrty by ohrozili ich budúci rast. Len v prípade Slovenska viac ako 70 % verejných investícií v uplynulom období totiž pochádzalo práve z fondov EÚ.

Aktuálny prejednávací text už teda bude obsahovať aj konkrétne cifry. Začína sa tak rozhodujúca fáza rokovaní o budúcom viacročnom rozpočte EÚ tak, aby lídri mohli dospieť k záveru počas mimoriadneho novembrového summitu.

Podľa zdroja by škrty mali nastať vo všetkých politikách. Otvorená by však mala ostať otázka budúcnosť rabatov, najmä britského. Vyriešiť ju budú musieť až lídri počas stretnutia 22. – 23. novembra v Bruseli. Britský premiér David Cameron sa pritom vyhráža vetom viacročného rámca, ak sa mu nepodarí dosiahnuť „dobrú dohodu“.

(EurActiv/Reuters)