Nečasova vláda nebude vyhrotene euroskeptická

Po viac ako mesiac trvajúcich rokovaniach má aj Česká republika novú vládu. V 50-stranovej koaličnej dohode vládne strany (ODS, TOP 09, Veci verejné) sľubujú zabezpečenie kontinuity s doterajším smerovaním českej zahraničnej politiky. Istá kontinuita sa preto dá očakávať aj v politike voči Európskej únii.

S kontinuitou to netreba preháňať

„V európskej politike nedôjde ku žiadnemu veľkému obratu, a to ani v čiastkových veciach. Rétoricky smerom k domácemu publiku bude vláda viac „skeptická“, ale v praktickej politike by som čakal skôr kontinuitu“, odpovedá na otázku EurActiv.cz Radko Hokovský z think-tanku Európske hodnoty.

Česká republika sa najmä v posledných rokoch prezentovala ako krajina, ktorá zostáva voči hlbšej integrácii skôr skeptická. Upozorňuje na to analytik Václav Bacovský z Asociácie pre medzinárodné otázky. „Kontinuita je všeobecne v zahraničnej politike veľmi žiaduca, najmä kvôli tomu, aby každé volebné obdobie nedochádzalo k zásadným zmenám v orientácii zahraničnej politiky“, hovorí Bacovský, ale vzápätí dopĺňa: „Napriek tomu by som práve v oblasti európskej politiky vláde poradil, aby to s kontinuitou príliš nepreháňala a pokúsila sa o nový prístup. Kontinuita by v v tomto prípade znamenala predovšetkým nečitateľnosť a tiež nezáujem“.

Deklaratórne vyhlásenia bez obsahu

Nečasova vláda proklamuje úmysel „presadzovať sebavedomú, aktívnu a čitateľnú politiku“ ako hovorí prvá veta v sekcii venovanej Európskej únii.

„Presne taká by mala naša politika mala byť“ podotýka Hokovský, ktorý sa ale skôr prikláňa a k tomu že sa jedná o deklaratórne vyhlásenie“, ktorému chýba hlbší a premyslenejší obsah.

Náčrt budúcej politiky voči Bruselu sa na stránkach Koaličnej zmluvy pohybuje v obecnej rovine a na mnohých miestach neponúka konkrétne vysvetlenia. Príkladom môže byť záväzok presadzovania jednotnej energetickej politiky, ktorý okrem prísľubu podpory dokončenia výstavby plynovodu Nabucco a prepájania energetických sietí v Európe, neobsahuje ďalšie podrobnosti.

Analytik Bacovský sa domnieva, že príčinou môže byť aj fakt, že „európska politika všeobecne nebude významnou spoločnou témou budúcej vlády“. „Veď všetky tri strany nakoniec asi skončia v inej frakcii  v Európskom parlamente. TOP 09 v EĽS, ODS v Európskej konzervatívnej a reformnej skupiny (ECR) a Veci verejné v Aliancii liberálov  a demokratov (ALDE).“ 

Dodržiavať spoločné pravidlá

ČR bude podľa programu presadzovať okrem spoločnej energetickej politiky aj ďalšie rozširovanie Európskej únie a jej pozornosti chce venovať aj Európskej susedskej politike. „Z regionálneho pohľadu je prioritou juhovýchodná Európa a potom štáty východného partnerstva“.

Nečasova vláda sa plánuje aktívne zapojiť do očakávaných diskusií o podobne únijného rozpočtu po roku 2013, v ktorých chce presadzovať zachovanie výšky rozpočtu na úrovni 1 % HNP EÚ. V oblasti európskeho hospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ text uvádza, že vláda sa bude sústrediť na zmazanie rozdielov medzi starými a novými členskými štátmi a bude vystupovať proti skrytým poľnohospodárskym subvenciám niektorých členských krajín. Výdavky EÚ na poľnohospodárstvo by sa mali znížiť, avšak o tom, kam ušetrené peniaze najlepšie investovať, dokument nehovorí.

Čo sa týka posledných návrhov, ktorými sa EÚ snaží nastoliť rozpočtovú disciplínu niektorých členských štátov, v snahe zabrániť opakovaniu problémov, ktoré vyústili do krízy eurozóny, Česká republika vykazuje skôr zdráhavý postoj. „Schvaľovanie národných rozpočtov musí zostať výsadnou právomocou národných parlamentov členských štátov“, píše sa v koaličnej dohode. Česká vláda sa bude tiež zasadzovať o dodržiavaniu už existujúcich pravidiel, ktoré obsahuje Pakt stability a rastu.

Koaliční partneri sa tiež dohodli na tom, že trest by mala stihnúť všetky štáty, ktoré sa rozhodnú existujúce pravidlá obchádzať, bez ohľadu na to, či sa v nich platí jednotnou menou euro alebo nie.

Česko pod taktovkou premiéra Nečasa sa bude tiež zasadzovať o odbúravanie všetkých prekážok, ktoré stoja v ceste budovaniu jednotného vnútorného trhu, a trvať na zmluvnom zakotvení tzv. českej výnimky, ktorú v priebehu ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy presadil prezident Václav Klaus, Nová vláda tiež zruší post ministra pre európske záležitosti.

Bod pre Nečasa

Analytici a komentátori sa viac-menej zhodujú v tom, že nespochybniteľným „víťazom“ súťaže o to, kto ustúpi v najväčšom počet tých najzásadnejších oblastí je paradoxne čerstvo vymenovaný šéf českej diplomacie Karel Schwarzenberg (TOP 09).

„Najviac zo svojich jednoznačne pro-európskch pozícií, či už sa jedná o niektoré konkrétnejšie záležitosti alebo všeobecne o priaznivý postoj k ďalšej možnej integrácii, ustúpila TOP 09“, hovorí Radek Hokovský.

Napriek prvotnému nesúhlasu Schwarzenbergovej strany sa do textu koaličnej zmluvy totiž, úplne evidentne na popud nováčika na českej politickej scéne Vecí verejných, dostal záväzok na vypísanie akéhosi euroreferenda. V súlade s týmto opatrením sa budú občania Českej republiky vyjadrovať ku všetkým návrhom, ktorých cieľom bude presun ďalších právomocí národných inštitúcií na tie bruselské.

„Dokážem si predstaviť, že pána Schwarzenberga z toho musí veľmi bolieť hlava“, povedal pre EurActiv analytik Václav Bacovský. „Táto novinka je jednoznačným výsledkom populizmu Vecí verejných, ktoré sa za každú cenu snažia naplniť body svojho programu, v tomto prípade priamej demokracie“, súhlasí aj Hokovský.

Petr Nečas, ktorého ODS sa netají tým, že nemá z postupujúcej európskej integrácie radosť, môže byť preto spokojná. „Tiež je tu inštinktívny a rétorický euroskepticizmus ODS, ktorá rada použije voči EÚ silné slová“, doplňuje Hokovský, ktorý je ale zároveň presvedčený o tom, že Nečasova strana nakoniec „nebude v praktickej politike výrazne vybočovať zo skupiny členských krajín, v ktorej je Holandsko, Škandinávia, Veľká Británia a Nemecko, ktoré sú skôr opatrené“.

Hokovský okrem toho pripomína, že vypísanie celorepublikového referenda závisí od rozhodnutia vlády, u ktorej pravdepodobne „prevládne pragmatizmus nevypisovať ho za každú cenu“.