Nedôverujeme vládam, médiám, firmám, ani mimovládkam

Zdroj: Sean P. Anderson / Flickr, Licencia: CC

Prieskum viac ako 33 000 respondentov v 28 krajinách ukazuje stále väčšiu nedôveru ľudí voči všetkým štyrom základným typom inštitúcií – vláde, médiám, biznisom a mimovládnym organizáciám.

Za minulý rok najviac utrpeli médiá. Dôvera v nich klesla zo 48 na 43 percent. Pre ľudí sú dnes internetové prehliadače dôveryhodnejším zdrojom informácií, než tradičné médiá.

Jedným z prejavov je rastúce presvedčenie, že súčasný systém nefunguje v prospech ľudí. V globále, 53 percent respondentov si myslí, že ich systém sklamal, 32 percent si nie je istá, a len 15 percent si myslí, že systém funguje v ich prospech.

„Je to skutočná búrka. Klesajúca viera v inštitucionálne piliere spoločnosti živí vieru, že „systém už nefunguje v môj prospech“. V takejto klíme narastá mierne spoločenské znepokojenie na veľké obavy, ktoré teraz provokujú ku konaniu, výbuchom nespokojnosti a dramatickému transferu moci, ktoré pozorujeme v hlavných západných ekonomikách“, komentuje výsledky Stephanie Lvovich zo spoločnosti Edelman.

 

Ľudí, ktorí nemajú pocit, že systém funguje v ich prospech, znepokojuje najmä rozklad sociálnych hodnôt (83%), globalizácia (79%), korupcia (77%), imigrácia (72%), a rýchly nástup inovácií (68%).

Prieskum tiež ukázal, že nízka miera viery v systém spája s vysokými obavami spoločnosti sú živnou pôdou pre sociálne anti-elitné hnutia. Takáto situácia je v USA, niektorých krajinách západnej Európy (Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko), v Austrálii, Juhoafrickej republike, a troch latinskoamerických štátoch (Mexiko, Brazília, Kolumbia).

Nedôvera postihuje aj médiá a oficiálne zdroje informácií. 64 percent populácie považuje „uniknuté informácie“ za dôveryhodnejšie, než tlačové vyhlásenia, 45 percent považuje jednotlivcov za dôveryhodnejších, než inštitúcie. Dôvera v tradičné médiá, ako zdroj všeobecných správ a informácií, klesla medzi 2012 a 2017 o päť percent, o rovnakú hodnotu stúpla dôveryhodnosť online médií. Najdôveryhodnejším zdrojom informácií sú internetové vyhľadávače – dôveruje im 64 percent respondentov.