Nemecké predsedníctvo EÚ v skratke

Pozadie:

Od 1. januára 2007 do 1. júla 2007 bude Nemecko organizovať a predsedať stretnutiam Rady. Mottom Predsedníctva je „Spolu môže Európa uspieť“. Nemecko bude od rovnakého dátumu predsedať aj G8.

Míľniky a kľúčové dokumenty:

  • 1. január 2007: Nemecko prevezme predsedníctvo
  • 17. január 2007: Prezentácia programu Predsedníctva, prejav Angely Merkelovej
  • 8.-9. marec 2007: Európska Rada má prijať Energetický akčný plán
  • 24.-25. marec 2007: 50. výročie Rímskych zmlúv: Berlínska deklarácia má redefinovať širšie ciele a hodnoty EÚ
  • 6.-8. jún 2007: summit G8
  • 21.-22. jún 2007: Európska Rada: Nemecké predsedníctvo odprezentuje dokument, ktorý zváži súčasnú ústavnú krízu a navrhne možnosti ako postupovať. Ďalšou témou má byť znovuspustenie Lisabonskej stratégie

Pre viac informácií o agende Nemeckého predsedníctva odporúčame:
Oficiálny program Predsedníctva EÚ (EN)
Kalendár (EN) 

Otázky :

Energetika a životné prostredie

Predmet: energetická efektivita, bioenergia a inovácia budú hlavnými prioritami Predsedníctva počas prvej polovice, do marca 2007.

Súčasný stav: Komisia pracuje na dôležitom energetickom balíčku, vrátane energetického akčného plánu, ktorý má byť predstavený 10. januára 2007. Prediskutovaný by mal byť v marci na zasadnutí Rady. Zameraný bude obzvlášť na otázky týkajúce sa efektivity v energetike, bioenergiu a inovácie, ale tiež omnoho zložitejšie témy, ako je energetická solidarita, národný energetický mix a národní energetickí šampióni. Nemecké predsedníctvo by chcelo dokončit tvorbu vnútorného trhu pre energetiku a plyn do 1. júla 2007.

Príbuzné linky:
Energetika

Lisabonská stratégia

Predmet: Nemecké predsedníctvo bude klásť dôraz na otázky spojené s tvorbou nových pracovných miest a rastom, obzvlášť v prvej polovičke, do marca 2007. Vzhľadom na to sa kancelárka Merkelová pokúsi presadiť lepšiu reguláciu a redukovať byrokraciu.

Súčasný stav: Cieľom Predsedníctva je oživenie Lisabonskej stratégie, prijatej hlavami štátov v roku 2000. Na programe by mala byť 19. februára 2007 na zasadnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť a na programe Rady 8.-9. marca 2007. Špeciálny dôraz sa bude klásť na lepšiu reguláciu a snahu o začlenenie princípu diskontinuity na európskej úrovni, rovnako ako urobiť európske firmy konkurencieschopnejšími.

Príbuzné linky:
Lisabonska stratégia
Minerva – Slovenská cesta k poznatkovej ekonomike

Ústava

Predmet: Počas druhej polovice svojho predsedania EÚ chce Nemecko oživiť projekt Európskej ústavy. Zámerom je nájsť také východisko zo slepej uličky, ktoré by bolo implementované pod Francúzskym predesedníctvom a pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009.

Súčasný stav: Po neúspešných referendách o Euroústave vo Francúzsku a Holandsku v roku 2005 sa Únia rozhodla naštartovať Obdobie reflexie. Do januára 2007, 18 štátov bude mať Ústavu ratifikovanú, čo sú dve tretiny členských štátov. Nemecké predsedníctvo má v pláne podporovať debatu medzi a s členskými štátmi. Záverečná dohoda by mala byť schválená do konca roku 2007, aby mohla byť ratifikovaná ešte pred voľbami do Europarlamentu v júni 2009. Nemecké predsedníctvo načrtne správu, ktorá má byť prezentovaná v júni 2007. Správa má obsahovať analýzu súčasnéj inštitucionálnej krízy, odporúčania berúce ohľad na existujúce zmluvy, takisto ako aj budúce riešenia.

Príbuzné linky:
Európska ústava – kľúčové prvky
Obdobie reflexie
Referendá o Európskej ústava

Rozširovanie

Predmet: Turecko a Chorvátsko ako kandidátske krajiny sa nachádzajú v procese prístupových rokovaní.

Súčasný stav: Zatiaľ čo na adresu Turecka zaznelo zo strany Komisie odporúčanie pozastaviť rokovania, rozhovory s Chorvátskom pokračujú. Komisia má v pláne pripraviť správu o Turecko-Cyperských vzťahoch po tureckých voľbách v r. 2007. Čo sa týka Chorvátska, Predsedníctvo očakáva že sa otvorí niekoľko ďalších kapitol a prístupový proces bude pokračovať.

Príbuzné linky:
Vstup Turecka do EÚ a Cyperský problém
Prístupové rokovania EÚ-Turecko
Chorvátsko