Nemecko chce sprísniť čerpanie z rozpočtu EÚ

Diskusie o podobe nového rámca pre rozpočet EÚ na obdobie 2014 až 2020 naberajú na intenzite. Nemci svoje návrhy predstavili na neformálnom stretnutí ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov pre európske záležitosti koncom augusta v Nikózii.

Šesťstranový dokument s názvom „Viac rastu cez lepšie míňanie: štyri výzvy“ obsahuje návrhy, ktoré by výrazne sťažili prístup k európskym fondom najmä krajinám s fiškálnymi problémami.

Európska komisia minulý rok znížila mieru národného spolufinancovania v snahe pomôcť Grécku, Írsku, Portugalsku, Lotyšsku a Maďarsku. Tieto krajiny v uplynulých rokoch museli požiadať o pomoc medzinárodných partnerov.

Podľa pravidiel členské štáty musia zo svojho rozpočtu pokryť aspoň 15 % financovania projektov s podporou EÚ. Európska komisia vo svojom návrhu uvádza, že príspevok EÚ by sa v prípade, že o to dotknuté krajiny požiadajú, mohol zvýšiť až na 95 %.

Nemecko však tvrdí, že nový viacročný finančný rámec by sa mal držať pravidiel platných pred krízou. „Len adekvátna miera spolufinancovania zo strany členských štátov bude garantovať nevyhnutnú prioritizáciu projektov v rámci kohéznej politiky,“ uvádza dokument.

Žiadne peniaze pri prešľapoch

Prísny režim sa má týkať aj krajín s nadmerným deficitom. Podľa pravidiel EÚ nesmie pomer deficitu ku HDP presiahnuť 3 % a pomer dlhu ku HDP zasa 60 %. V súčasnosti sa z týchto kritérií vychyľuje 19 z 27 členských štátov a majú stanovené termíny pre nápravu.

Podľa Nemecka musia byť v prípade potrestania krajín, ktoré neplnia podmienky fiškálnych a hospodárskych politík, brané do úvahy všetky fondy spoločného strategického rámca. Pozastavovanie fondov sa má teda týkať prešľapov v rámci procesu pri nadmernej nerovnováhe, či plnení programu pri čerpaní pomoci z trvalého eurovalu (ESM).

Pôžičky miesto grantov

Ako sa ďalej uvádza v dokumente, vo vhodných oblastiach a po vyhodnotení rizika pre rozpočet EÚ by sa mali využívať pôžičky miesto grantov.

Nemecko zároveň navrhuje, aby kontroly prebiehali ešte pred spustením financovania. Okrem toho žiada, aby sa prostriedky dali zadržať v prípade, že dohodnuté ciele nie sú napĺňané.

Viaceré časti dokumentu sa týkajú posilnenia právomocí inštitúcií EÚ pri zmrazovaní financovania v prípade nedostatkov. Projekty a programy by okrem toho mali vyhodnocovať nielen predstavitelia Komisie či Rady, ale aj akademici či zástupcovia civilnej spoločnosti.

Aspoň jedna lyžička cukru

Mäkšia rétorika je v nemeckom pláne použitá v kontexte rastu a zamestnanosti. Avšak zrejme bude nevyhnutná väčšia administratíva.

„Každý prijímajúci región bude v budúcnosti musieť vypracovať stratégiu rastu. Tú bude musieť zakomponovať do operačných programov a tak demonštrovať, že sa fondy koncentrujú na opatrenia relevantné pre rast,“ píše sa v dokumente.

Odsek, ktorý sa venuje vzdelávaniu, navrhuje fixné kvóty, ktorých sa budú musieť držať všetky členské štáty. Financovanie by malo pochádzať zo štrukturálnych fondov aj iných častí rozpočtu EÚ. Podľa Berlína by mapa európskych miest pre vzdelávanie mohla byť základom pre rozhodnutia o alokovaní fondov.