Nemecko chce zachrániť euroústavu

Pozadie

Po neúspešných referendách o euroústave vo Francúzsku a Holandsku (2005) sa EÚ ocitla v politickej kríze. „Obdobie reflexie“, vyhlásené na nasledujúcom summite EÚ, neprinieslo doteraz žiadne riešenie otázky budúcnosti Ústavnej zmluvy, ktoré by uspokojilo všetky členské krajiny.

K 1. januáru 2007 ratifikuje euroústavu 18 z 27 členských krajín, na Slovensku stojí proces na podpise prezidenta.

Otázky

Na tlačovej konferencii v Bruseli Steinmeier povedal, že napriek veľký očakávaniam Nemecké predsedníctvo „nespraví zázraky, prevezme len zodpovednosť za otázky, o ktorých sa v súčasnosti hrá“.

Frank-Walter Steinmeier označil ústavnú krízu za „nápis na stene“ pre Európu. Nemecko chce posunúť ústavný proces vpred preto, aby vyriešilo krízu a súčasne zabezpečilo schopnosť Európy konať.

Hlavným cieľom Nemeckého predsedníctva bude preto lepšie vysvetliť projekt občanom, zrozumiteľným jazykom, čo má kulminovať v podpise „Berlínskej deklarácie“ 25. marca 2007, pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv. Predsedníctvo chce spolu s členskými krajinami vytvoriť cestovnú mapu pre ústavný text, ktorý bude prezentovaný na júnovom summite EÚ v 2007.

Cieľom je, aby všetky členské krajiny ratifikovali dokument pred voľbami do Európskeho parlamentu a menovaním novej Komisie v roku 2009.

Pozície

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier povedal, že si je vedomý, že krajiny, ktoré už ratifikovali dokument, sa nebudú chcieť odkloniť od jeho pôvodného znenia. Nemecko však chce podľa ministra vystupovať ako „poctivý sprostredkovateľ dohody“ a nájsť riešenie, ktoré by akceptovali všetci.

Luxembursko a Španielsko chcú spustiť iniciatívu, ktorej cieľom je zachrániť súčasný text euroústavy. Na 26. januára 2007 pripravujú v Madride stretnutie s názvom „Priatelia ústavy“.

Fínsky premiér Matti Vanhanen v Európskom parlamente povedal, že je proti „rozoberaniu zmluvy“, nechce však so zlepšovaním rozhodovania v EÚ čakať na Ústavnú zmluvu. Žiadal: „Ak existuje jediná vec, ktorú by som mohol v Únii zmeniť tu a teraz, bolo by to zvýšenie počtu rozhodnutí prijatých kvalifikovanou väčšinou. Je to najefektívnejší, najspravodlivejší a najlepší spôsob prijímania rozhodnutí.“

Slovensko by podľa Pavla Hamžíka z ministerstva zahraničných vecí malo podporiť snahu predsedníctva o prijatie textu ako celku.

Ďalšie kroky

  • 1. január 2007: Nemecko preberá predsedníctvo EÚ
  • 24.-25. marec 2007: 50. výročie podpísania Rímskych zmlúv, „Berlínska deklarácia“ bude redefinovať širšie ciele a hodnoty EÚ
  • 21.-22. jún 2007: Európska rada – Nemecké predsedníctvo predstaví dokument hodnotiaci súčasnú ústavnú krízu, s návrhmi možností jej riešenia.