Nemecko chystá rozdelenie eurozóny na časti

Zdroj: Regierungonline/Denzel

Interný dokument obsahuje návrhy ako nadobudnúť rovnováhu medzi škrtmi a rastom. Kancelárka Angela Merkelová ho chce prezentovať svojim európskym partnerom.

Ako uvádza Spiegel Online, Berlín vo svojom pláne vychádza z úspešných politík aplikovaných v Nemecku v minulosti. Pripravuje plán na podporu vzniku inovatívnych start-upov a stredne veľkých firiem.

Krajiny trpiace vysokou nezamestnanosťou by podľa návrhu mali pri reforme pracovných trhov ísť podľa vzoru Nemecka. Znamenalo by to zmiernenie ochrany pri prepúšťaní či zavedenie pracovných pozícií s nižším daňovým zaťažením a odvodmi. Zároveň ich chce požiadať, aby zaviedli duálny vzdelávací systém, čo má zas pomôcť pri riešení nezamestnanosti mladých.

Na periférii eurozóny by podľa plánu mali vzniknúť špeciálne ekonomické zóny. Tie by zahraničných investorov lákali daňovými stimulmi a obmedzením regulácie. Podľa Nemcov by tiež mali vytvoriť agentúry či fondy, ktoré by viedli privatizáciu štátnych podnikov.

Berlín zároveň chce vyzvať perifériu, aby viac investovala do obnoviteľných zdrojov energie, prijala opatrenia na zníženie daňových prekážok a propagovala pracovnú mobilitu.

Ako upozorňuje Spiegel Online Európa bude čeliť hlavnému konfliktu – programy pre rast verzus štrukturálne reformy. To je zároveň hlavný názorový rozkol medzi nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Françoisom Hollandeom.

Kým Nemecko je v prvom rade za reformy, Francúzsko chce väčší dôraz na opatrenia podporujúce rast. O rovnováhe medzi škrtmi a podporou ekonomiky lídri EÚ diskutovali na mimoriadnom summite minulý týždeň, ktorý skončil bez konkrétnych výsledkov.

Viac sa ukáže po letnom zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna. Tesne pred ním o budúcnosti eurozóny budú na osobitnom stretnutí v Ríme hovoriť lídri štyroch krajín – Francúzska, Nemecka, Španielska a Talianska (EurActiv, 29/05/2012).