Nemecko – trápenie s euroústavou pokračuje

Angela Merkel

Krátka správa

Po ratifikácii euroústavy v oboch komorách nemeckého parlamentu v máji 2005 zablokovala posledný potrebný právny akt – podpis prezidenta Horsta Köhlera – sťažnosť Petera Gauweilera pred nemeckým ústavným súdom. Gauweiler tvrdil, že ústavná zmluva neposkytuje dostatočné garancie základných práv vo vzťahu k legislatíve EÚ, nemá dostatočnú demokratickú legitimizáciu, je v rozpore s ekonomickými princípmi stanovenými v nemeckej ústave, a legitimizuje Európsky súdny dvor, ktorý je postavený na nedostatočných právnych princípoch.

Bezprostredne po Gauweilerovom právnom kroku sa pokúsili obe komory parlamentu jeho argumenty odmietnuť ako „očividne nezaložené na pravde“. Nemecký súd však nesúhlasil. Po jeho rozhodnutí zaoberať sa vecou prezident Horst Köhler sľúbil neratifikovať dokument podpisom pred tým, ako súd vznesie konečné rozhodnutie – a to bolo odložené bez stanovenia jasného dátumu.

Siegfried Broß, spravodajca druhého senátu ústavného súdu napísal: „Vzhľadom na pokračujúce diskusie o pokračovaní európskeho ústavného procesu po neúspešných referendách vo Francúzsku a Holandsku, a vzhľadom na plány Európskej únie predstaviť počas Nemeckého predsedníctva v prvej polovici 2007 cestovnú mapu pre možno zmenenú zmluvu s novým menom, si nemyslím, že potrebujeme robiť prioritu z rozhodnutie v otvorenej ústavnej sťažnosti proti zákonu o ratifikácii (euroústavy).“

Gauweiler je členom Bundestagu a pochádza z CSU, bavorskej sesterskej strany CDU. Jeho úspešná sťažnosť spochybňuje snahu kancelárky Merkel znovu naštartovať ratifikačný proces ústavnej zmluvy počas Nemeckého predsedníctva.

Kancelárka A. Merkel dúfala, že „Berlínska deklarácia“. Ktorá má byť v nemeckom hlavnom meste podpísaná Európskym parlamentom a Komisiou 25. marca 2007, vyšle silný signál krajinám, ktoré ešte dokument neratifikovali. Teraz sa však sama nachádza na čele jednej z nich. Podobný prípad nastal aj na Slovensku – po odsúhlasení dokumentu v Národnej rade ho prezident odmietol ratifikovať podpisom s odôvodnením, že je potrebné počkať na to, ako sa vyvinie situácia v iných krajinách EÚ.