Nenápadný premiér bude ideálnym „prezidentom Únie“

Autorom štúdie je Tobias Van Assche z Univerzity v Antverpách. Použil metódu LTA (Leadership Trait Analysis), aby preskúmal udržateľnosť kandidatúry Van Rompuya na jeden z popredných postov v EÚ.

Autor tvrdí, že „zvolenie Van Rompuya za prvého predsedu Európskej rady je veľmi dobrou voľbou vzhľadom na to, čo Európa tento krát potrebuje“.

Van Assche pre EurActiv vysvetlil, prečo považuje belgického premiéra za kandidáta ideálneho presne v tomto momente vývoja Únie: „Vedecká časť mojej analýzy ukazuje, že je niekým, kto je viac manažérskym typom… práve teraz EÚ prechádza obdobím konsolidácie“, kde by bol nenápadnejší tvorca konsenzu efektívnejší, než charizmatická globálna osobnosť ako Tony Blair.

Únia potrebuje manažéra

Ak by si väčšina európskych lídrov želala, aby sa EÚ stala silnejšou na globálnej úrovni, potom by Van Rompuy nebol správnym človekom, tvrdí akademik. No rozšírená Únia s 27 členmi „sa nepripravuje robiť v blízkej budúcnosť žiadne drastické zmeny. Namiesto toho sa pokúsi stráviť celý rad posledných udalostí, ako: hospodársku krízu, otázky okolo posledných kôl rozširovania, a implementáciu Lisabonskej zmluvy“.

Týmto výzvam Van Rompuy úplne vyhovuje, keďže „hlavnou výzvou, ktorej bude prezident čeliť, je hľadanie spôsobu ako dosiahnuť dohodu medzi 27 členskými krajinami, s veľmi rozdielnymi požiadavkami a potrebami“.

Belgický premiér, ktorý podľa LTA analýzy „nemá silnú potrebu moci“, sa preto „nebude snažiť presadiť dohodu tam, kde neexistuje všeobecný konsenzus“. Namiesto toho bude „vytvárať atmosféru, že krajiny pracujú „s ním“ na dosahovaní dohody, a nie „pre“ neho“.

Zisk pre EÚ, strata pre Belgicko

Ak by sa stal Van Rompuy predsedom Európskej rady, malo by to aj negatívne dôsledky – pre Belgicko, povedal Van Assche pre EurActiv.

„Belgicko potrebuje tento typ lídra, aby viedol krajinu cez zložité reformy štátu, ktoré už pri mnohých príležitostiach spôsobili krízu.“ Podľa autora štúdie by vedenie belgického premiéra v súčasnosti mohlo pomôcť Belgicku, i Únii. Neodváži sa však zhodnotiť, kto môže získať viac.

Spoľahlivá metóda

Metóda LTE bola vyvinutá politológmi v USA na tvorbu osobnostných profilov politických lídrov. V čase studenej vojny bola využívaná najmä na hodnotenie málo známych sovietskych vodcov, v snahe pochopiť ich motivácie a predvídať reakcie.

Podľa Van Asscheho je však LTE dôveryhodná aj v súčasnom európskom kontexte. „Je to veľmi spoľahlivá metóda.“

Ďalšie kroky

  • 1. december 2009: do platnosti má vstúpiť Lisabonská zmluva