D´Alema: Nepremrhajme šancu arabskej jari

Zdoj: blog.panorama.it

„Arabské revolúcie nie sú namierené proti nám, ale proti arabským dinosaurom, korupcii, autoritárstvu a nerovnosti v arabských spoločnostiach,“ tvrdí D’Alema. EÚ by podľa neho nemala váhať zaujať tvrdý postoj a zabránila dramatickému vyostreniu arabských nepokojov.

Podľa D’Alemu, ktorý je tiež predsedom Nadácie pre európske progresívne štúdie (FEPS), musí EÚ jednoznačne podporiť demokratizačný proces v arabských krajinách a vytvoriť zodpovedajúcu susedskú politiku a „reálne partnerstvo pre rozvoj a demokraciu“.

Zároveň je toho názoru, že Brusel musí zasiahnuť aj do izraelsko-palestínskeho konfliktu.

„Nemôžeme naďalej tolerovať slepú politiku izraelskej vlády, ktorá je nie len proti záujmom Izraela, ale aj proti záujmom Európy,“ tvrdí D’Alema.

Taktiež kritizoval neschopnosť Únie presadiť dôkladnú imigračnú a integračnú politiku. D’Alema sa uchádzal o post Vysokého predstaviteľa EÚ. Nakoniec však prehral súboj s barónkou Ashtonovou.

„Vytváraním bariér pre legálnu imigráciu otvárame dvere ilegálnej imigrácii,“ tvrdí D’Alema. EÚ by mala podľa neho vytvárať také politiky, ktorých cieľom by bolo pritiahnuť kvalifikovanú pracovnú silu.

V imigračnej politike poukazuje na nedostatok súdržnosti a myslí si, že právo to bude pre EÚ skutočným testom. Únia podľa neho potrebuje posilniť svoju sociálnu dimenziu.

„Momentálne sa o tomto vedie absolútne pokrytecká debata: všetci uznávajú, že potrebujeme migrantov na to, aby sme mohli udržať náš sociálny a penzijný systém, no napriek tomu niektoré vlády sa snažia svoje obyvateľstvo presvedčiť o opaku a podporujú rasizmus,“ povedal D’Alema, pričom narážal na názory predstaviteľov Ligy Severu, ktorí sú v koalícii s talianským premierom Silviom Berlusconim.

D’Alema kritizoval talianskú vládu za jej populistickú reakciu na nedávny problém medzi Talianskom a Francúzskom v súvislosti s 25 tisíckami ilegálnych imigrantov z Tuniska. Podľa bývalého priemiéra súčasná talianska vláda zhoršila nacionalisticko-politický a voličský diskurz v krajine.

Národné štáty sú podľa neho ešte stále zamotané do finančnej krízy a ako reakciu na ňu sa uzatvorili do seba. „Ťažkosti ktorejkoľvek európskej vlády s krízou sú spôsobené podľa mňa aj neexistenciou európskej politiky.“

„Európa je iba o limitoch, pravidlách, stabilite meny a rozpočte. To však nestačí. Neexistuje stratégia pre rozvoj, rast, neexistuje európska investičná stratégia: toto je slabosť pravicových vlád.“

Pri najbližších národných voľbách by mali sociálni demokrati podľa D´Alemu poukazovať na prínosy EÚ. Tá by mala byť v centre pozornosti politickej stratégie novej európskej ľavice.

Zatiaľ čo pravicové vlády sa obracajú späť k národnému štátu, ľavica si udržala svoju európskosť a mala by urobiť viac pre jej propagáciu počas volebných kampaní. Podľa D’Alema ľavica dnes vstupuje do novej politickej éry.


Celý rozhovor vo farncúzskom jazyku nájdete na tejto linke.