Nie všetky cesty vedú do Paríža

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy

Pozadie

Francúzsko preberie od Slovinska šesťmesačné rotujúce predsedníctvo EÚ v júli tohto roku. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy naznačil sériu ambícií, ktoré siahajú od oblasti energetiky až po životné prostredie, imigráciu a obranu.

Sarkozyho úloha, ktorú zohral pri dosiahnutí kompromisu o Lisabonskej zlmuve a jeho povolebná návšteva v Bruseli boli v kruhoch EÚ vnímané pozitívne. Nálada však opadla po tom, ako sa objavili obvinenia, že Francúzsko kradne slávu Slovinsku a pristupuje k predsedníctvu sebecky.

V prieskume inštitútu IFOP sa 61 % Francúzov vyjadrilo, že vnímajú nadchádzajúce Francúzske predsedníctvo ako prostriedok posilnenia vplyvu krajiny v Európe.

Otázky

Úmysel francúzskej vlády zvoliť diskrétnejší prístup k predsedníctvu po prvý krát komunikoval štátny tajomník pre záležitosti EÚ Jean-Pierre Jouyet v Bruseli 23. januára.

Jouyet vyhlásil, že čas, ktorý Francúszko strávi na čele EÚ bude „štýlom umiernený, ambiciózny pokiaľ ide o jeho ciele a realistický“. Zdôraznil, že Francúzsko, resp. francúzske predsedníctvo zvolí kolektívny prístup. „Aby sme vyhrali, tím musí mať spoločný plán hry, aj keď má hviezdneho hráča“, povedal.

Elyzejský palác naznačil, že vláda odloží, akékoľvek významnejšie vyhlásenia týkajúce sa predsedníctva EÚ až na jún, aby dopriala Slovinsku väčší manévrovací priestor.

Oficiálne oznámenie prezidenta Sarkozyho o prioritách jeho vlády počas francúzskeho predsedníctva, ktoré urobil 8. januára, spôsobilo faux pas, pretože prišlo približne v rovnakom čase ako Slovinsko predstavovalo vlastné témy a predstavy.

Sarkozyho vyhlásenia, že Francúzsko chce pre EÚ novú obrannú, imigračnú a energetickú a enviromnetálnu politiku do konca roku 2008 popudilo niekoľko členských štátov. Najmä Nemecko rozladili Sarkozyho pozície vo viacerých otázkach.

Partnerov Francúzska i Komisiu mali pobúriť aj časté komentáre Henriho Guaino, špeciálneho poradcu prezidentského paláca, ktorý nazval politiku EÚ v oblasti hospodárskej súťaže „absurdnou“ a prehlásil, že prístup Európskej centrálnej banky „nepomáha rastu“.

Nemecko a Slovinsko spochybnili Sarkozyho projekt Stredomorskej únie. Brusel sa obáva, že by to mohlo spôsobiť rozpory medzi stredomorskými “ne-stredomorskými” štátmi Únie.

Pozície

Francúzsky minister pre poľnohospodárstvo a rybolov Michel Barnier 21. januára ubezpečil Radu EÚ, že „Francúzsko nie je silé keď sa správa arogantne a nie je mocné keď je samo.“

Francúzsky štátny tajomník pre záležitosti EÚ Jean-Pierre Jouyet denníku Le Figaro povedal, že vo Francúzsku „máme sklon oznámiť veci už ráno a snažiť sa ich dosiahnuť do večera.“

Slovinský premiér Janez Janša pred Európskym parlamentom 16. januára vyhlásil, že predsedníctvo jeho krajiny „nebude také grandiózne ako Francúzske“, ale „sústredí sa na podstatu.“

Poslanci EP sa k prístupu francúzskej vlády tiež postavili rezervovane. Graham Watson (ALDE) napríklad na margo poznamenal, že „nie všetky cesty vedú do Paríža.“

Stépahane Rozès, riaditeľ inštitútu CSA, povedal, že francúzski občania uvidia svoj čas na čele EÚ, ako „predsedníctvo francúzskych záujmov v Európe.“

Odkazujúc na francúzske zámery vytvoriť Stredmorskú úniu, nemecká kancelárka Angela Merkel v Bundestagu 12. decembra povedala, že „Európa môže uspieť iba spolu“. Akákoľvek špecifická spolupráca s EÚ podľa nej „musí byť otvorená všetkým štátom“.

Slovinský premiér Janez Janša má podobný postoj. Podľa neho „nepotrebujeme duplikáciu ani inštitúcie súťažiace s EÚ.“

Jean-Pierre Jouyet reagoval na kritiku prehlásením, že „nemôžeme prijímať žiadne strategické rohodnutia v tejto oblasti bez zainteresovania našich partnerov.“