Niektorým krajinám klesne počet kresiel v Európskom parlamente

Diskusia v EP, Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Lutz

Európsky parlament má v súčasnosti 754 poslancov. Počet kresiel sa však vplyvom viacerých faktorov v blízkej budúcnosti zmení. Najvýraznejšie to pocítia najmä Bulharsko, Maďarsko, Česká republika a Litva. Slovensko by podobne ako Dánsko a Fínsko malo prísť o jedno kreslo. V súčasnosti majú všetky tri krajiny 13 europoslancov.

Vyplýva to z návrhu britského liberálneho europoslanca Andrewa Duffa, ktorý je členom Výboru EP pre ústavné záležitosti. Predkladať návrhy v tejto oblasti europoslancom umožnila Lisabonská zmluva.

Na prerozdelenie europoslaneckých mandátov pre jednotlivé krajiny, ktorá sa odvíja od počtu obyvateľov, bude mať vplyv vstup Chorvátska do EÚ. K tomu dôjde 1. júla 2013.

Ešte predtým si chorvátski voliči zvolia svojich zástupcov do konca mandátu súčasného zloženia Európskeho parlamentu. Počet europoslancov tak stúpne o 11 na 766.

Vo voľbách do EP v júni 2014 sa však bude voliť už len 751 europoslancov, tak ako to stanovuje Lisabonská zmluva. To znamená, že niektoré krajiny o kreslá prídu.

„Nemali by sme podceňovať krátkodobý vplyv demografickej zmeny a migrácie. Napríklad počet Nemcov neustále klesá, kým počet Francúzov a Britov rastie,“ uvádza europoslanec Duff vo svojom návrhu.

Podľa štatistík z roku 2011 najväčší úbytok obyvteľstva medzi členskými krajinami zaznamenalo Bulharsko, ktoré v priebehu desiatich rokov stratilo takmer 600 tisíc obyvateľov (celkový počet je 7,4 milióna). V súčasnosti v Európskom parlamente sedí 18 bulharských europoslancov. V roku 2014 ich bude o dvoch menej a v roku 2019 o štyroch oproti aktuálnemu stavu.

Populácia v Maďarsku sa len medzi februárom 2011 a októbrom 2011 znížila o 2,1 %. V Českej republike vlani žilo približne 10,6 milióna obyvateľov, čo sa blíži ku stavu z roku 1991. Pokles populácie o 400 tisíc v období 2001 – 2011 zaznamenala i Litva.

Maďari majú v súčasnosti 22 kresiel, od roku 2014 by mali mať 20, od roku 2019 o dvoch menej a o ďalšie štyri roky už len 17. Rovnaký počet europoslancov má teraz aj Česká republika. Od roku 2014 ich bude 20 a 18 od roku 2019 a aj od roku 2024. Litva má v súčasnosti 12 zástupcov, po najbližších voľbách ich bude 10 a v nasledujúcich volebných obdobiach 9.

Podľa Duffovho návrhu menej europoslancov bude mať aj Grécko, Belgicko, Švédsko, Rakúsko či Írsko. Nemecko, ktoré má v súčasnosti 99 poslancov bude mať od roku 2014 o troch menej, pretože Lisabonská zmluva viac ako 96 neumožňuje. Na druhej strane viac kresiel bude mať Francúzsko, Taliansko, Španielsko či Veľká Británia.