Nóri robia s Britániou drahoty

ilustračné, zdroj: pixabay

Nie je to tak dávno, čo nórska premiérka Britom odkázala, aby z EÚ neodchádzali, pretože byť mimo sa im vôbec nebude páčiť.

Najnovšie nórska ministerka pre európske záležitosti Elisabeth Aspakerová vyhlásila, že možný britský plán znovu sa pripojiť k Európskemu združeniu voľného obchodu (EZVO), nemusí byť v záujme Nórska.

EZVO je medzinárodná organizácia podporujúca voľných obchod svojich členov – Nórska, Švajčiarska, Lichtenštanjska a Islandu.

Tieto štáty v nie sú členmi EÚ, no úzko s ňou spolupracujú prostredníctvom dohody medzi EZVO a EÚ o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Dohoda o EHP prepokladá, že signatárske krajiny prijmú legislatívu EÚ o štyroch slobodách na jednotnom trhu (osôb, tovarov, kapitálu) a upravuje aj spoluprácu v iných oblastiach, napríklad výskum, vzdelávanie, sociálna, politika, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a podobne.

Predpokladá aj príspevky do európskeho rozpočtu, resp. príspevky na podporu menej rozvinutých regiónov EÚ. (tzv. Nórske fondy, EHP fondy).

EHP naopak nepokrýva spoločnú poľnohospodársku politiku, obchodnú a colnú politiku, zahraničnú politiku alebo spoluprácu vo vnútorných veciach.

Švajčiarsko je členom EZVO ale nie signatárom dohody o EHP, s EÚ má bilaterálnu sériu dohôd.

Nórsko má pochybnosti

“Nie je isté, že by to bol dobrý nápad nechať vstúpiť takú veľkú krajinu do tejto organizácie. Mohlo by to narušiť rovnováhu, čo nie je nevyhnutne v záujme Nórska,” uviedla ministerka v rozhovore pre nórske noviny Aftenposten.

Ako upozorňuje denník Guardian, vstup Brtiánie do EZVO by mohol priniesť potrebu nanovo vyjednať obchodné zmluvy, ktoré majú členovia EZVO s 38 krajinami sveta.

Zatiaľ ale nie je jasné, či Spojené kráľovstvo, ktoré bolo členom EZVO do roku 1973 (keď sa stalo členom Európskeho spoločenstva, predchodcu únie), má vôbec ambíciu opätovne do neho vstúpiť.

Základnou podmienkou dohody o EHP je voľný pohyb osôb, čo chcela Británia obmedziť už ako člen EÚ a o čom chce s Bruselom tvrdo vyjednávať aj v rámci nadchádzajúcich rokovaní o brexite.

Veľká Británia sa po odchode z EÚ by sa teoreticky mohla stať členom EZVO, nemusí ale sa ale nanovo pripojiť k dohode o Európskom hospodárskom priestore a rešpektovať klauzulu o voľnom pohybe zamestnancov.

Ak však vláda v Londýne opätovne požiada o členstvo v EZVO, bude si to vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých štyroch terajších členov. Nesúhlas Nórska, ktoré je spolu so Švajčiarskom zakladateľom tohto združenia, môže ohroziť záujmy Británie.

Britské noviny The Guardian v tejto súvislosti upozornili, že minister pre brexit David Davis sa už v najbližších týždňoch chystá o tejto problematike rokovať s najvyššími zástupcami Nórska.