Nová európska legislatíva o plastoch je podľa slovenských výrobcov „šalamúnska“

Jednorazové plastové nádoby na jedlo budú zakázané. [TASR/AP/Audrey McAvoy]

Európsky parlament schválil smernicu o zákaze niektorých jednorazových plastov. Tá uvaľuje aj kvótu na recyklovateľnú zložku v PET fľašiach a na ich zber.

Európska komisia privítala hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí schválili smernicu zavádzajúcu zákaz používania jednorazových plastových výrobkov.

Europoslanci sa na konečnom znení smernice už dohodli s vyjednávačmi Rady EÚ (ministri členských štátov).

Legislatíva stanovuje aj minimálne podiely recyklátov v plastových fľašiach. Tie sú nastavené „šalamúnsky“, tvrdí výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie (SLICPEN) Miroslav Jurkovič.

Najambicióznejší na svete

Smernicu podporilo 560 europoslancov, 35 hlasovalo proti. Hlasovanie sa uskutočnilo v stredu (27. marca).

Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella postoj europoslancov privítal a uviedol, že ide o jednu z najviac žiadaných a podporovaných iniciatív EÚ. Európania by podľa neho mali byť na nové pravidlá hrdí, pretože riešia zamorenie morí plastami už pri samotnom zdroji znečistenia.

Európa má najambicióznejšiu legislatívu pre boj s plastami v moriach

Európske inštitúcie sa dohodli na novej smernici o obmedzení umelohmotných výrobkov na jedno použitie.

„Našou hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby sa tieto ambiciózne opatrenia rýchlo realizovali aj v praxi,“ uviedol Vella.

Európska komisia opísala vlani navrhnutú smernicu ako celosvetovo najambicióznejší právny nástroj, ktorý sa zaoberá odpadom v moriach a oceánoch. Stanovuje, že ak sú možné a cenovo dostupné alternatívy, plastové výrobky na jedno použitie budú na trhu zakázané.

Zákaz platí od roku 2021

Nová právna úprava od roku 2021 zakazuje predaj jednorazových plastových príborov (vidličky, nože, lyžice, paličky), plastových tanierov, slamiek, plastových vatových tyčiniek, paličiek na balóny, produktov z oxo-degradovateľných plastov, ako aj jednorazových plastových nádob na potraviny (obaly na rýchle občerstvenie) a pohárov vyrobených z expandovaného polystyrénu. Smernicu budú musieť členské štáty zapracovať smernicu do svojej legislatívy.

Nová smernica stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90 percent. Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 percent a do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30 percent.

Máte zero waste? Boj proti plastom sa preniesol do supermarketov

Na základe impulzu z Bruselu prichádza štát s iniciatívami proti odpadom z obalov. Tie však budú aj v budúcnosti plniť dôležitú úlohu v marketingu a udržovaní čerstvosti potravín.

Schválený text tiež upravuje zásadu „znečisťovateľ platí“, čo znamená zavedenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala týkať najmä tabakových spoločností či producentov rybárskeho vybavenia a zariadení obsahujúcich plasty.

Smernica zavádza aj povinné informovanie o negatívnych vplyvoch odhadzovania cigaretových ohorkov s plastovými filtrami, plastových pohárov či vlhčených utierok na životné prostredie. Upozornenie by sa malo nachádzať na obaloch týchto výrobkov.

„Šalamúnske podiely“ recyklátov

Jurkovič zo SLICPEN upozorňuje na výzvy, ktoré nová smernica prináša. „Veľmi dôležité bude, aby boli tieto normy nastavené jasne, zrozumiteľne a najmä aby boli harmonizované pre celý európsky trh,“ povedal Jurkovič pre TASR.

Nová legislatíva bude mať podľa neho zvlášť veľký dopad na PET fľaše. Vrchnáčiky budú musieť byť neoddeliteľné od fliaš od roku 2024, aby sa nezahadzovali samostatne. To však podľa Jurkoviča môže byť technologický problém predovšetkým pre sýtené nápoje. Problémom je podľa neho aj podiel recyklovateľného materiálu v plastových fľašiach, lebo je „nastavený šalamúnskym spôsobom“.

Minister: S obmedzením jednorazových plastov prídeme, keď ho schváli EÚ

László Sólymos hovorí, že Slovensko počká, či sa v aktuálne schvaľovanej smernici EÚ ešte niečo nezmení.

„Podiel recyklovaného materiálu, napríklad 25 percent sa vzťahuje na všetky fľaše predávané na trhu tej-ktorej krajiny EÚ, teda nemusí ho mať každá predávaná fľaša. Inými slovami, niektoré nápoje sa môžu predávať vo fľašiach s 50-percentným alebo aj vyšším podielom recyklátu, iné fľaše nemusia recyklovaný materiál obsahovať vôbec. Je to zatiaľ nejasné. Ak si každý štát vyloží reguláciu iným spôsobom, môže to obmedzovať voľný pohyb tovaru na spoločnom trhu. Preto je dôležité, aby bol aj výklad prijatej smernice čo najviac zrozumiteľný a jednoznačný,” zdôraznil Jurkovič.

Podľa neho výrobcovia, napríklad aj minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, sú pripravení nové pravidlá implementovať, mnohí z nich si dokonca stanovili dobrovoľné záväzky.

Nebezpečný plastový odpad

Na Slovensku by sa mali plastové fľaše aj plechovky na nápoje od roku 2022 povinne zálohovať.

Mnohé európske krajiny vrátane Slovenska tiež spoplatnili igelitové tašky a vrecká, čo znížilo ich spotrebu. Až 59 krajín sveta igelitové tašky celkom zakázalo.

Výrobcovia chceli posunúť zálohovanie PET fliaš, envirorezort trvá na roku 2022

Príprava zákona o vratnom systéme nápojových obalov vstupuje do ďalšej etapy. Jeho kritici poukázali, že ide nad rámec európskej legislatívy, ochranári ho privítali.

Plastové materiály patria medzi najväčšiu ekologickú záťaž, podľa Európskej komisie tvoria viac ako 80 percent morského odpadu. Podľa odborných analýz hrozí, že ak sa nebudú prijímať dôrazné opatrenia na elimináciu plastov, ich celková hmotnosť v moriach a oceánoch môže byť v roku 2050 väčšia, než hmotnosť všetkých žijúcich rýb.

Spravodajkyňa smernice, belgická poslankyňa Frédérique Riesová (ALDE), uviedla, že nová legislatíva zníži v Európe náklady spojené so znečisťovaním životného prostredia plastami o 22 miliárd eur do roku 2030. „Európa získala legislatívny rámec, za ktorý sa môže zasadzovať na medzinárodnej scéne, nakoľko znečistenie morí plastami má globálny charakter,“ zdôraznila.