Nová európska zmluva môže ohroziť nezávislosť ECB

Krátka správa

Hlavy štátov a vlád 27 členských krajín EÚ sa na júnovom summite dohodli na rámcovom návrhu novej reformnej zmluvy. Európska centrálna banka by sa na jeho základe mala zaradiť medzi rádové inštitúcie Únie, čo by mohlo ohroziť nezávislosť jej rozhodovania.

Prezident ECB Jean-Claude Trichet sa preto formou listu obrátil na Portugalské predsedníctvo za zachovanie špeciálneho štatútu ECB aj v znení novej zmluvy. V liste adresovanom portugalskému predstaviteľovi pre európske záležitosti Manuelovi Lobo Antunesovi potrebu takéhoto štatútu Trichet zdôvodňuje “špecifickou inštitucionálnou povahou” ECB.

Podľa Tricheta by totiž ECB ako rádová inštitúcia EÚ bola náchylnejšia podliehať tlakom a politikám jednotlivých členských štátov. Súčasný nezávislý štatút ECB je pritom už dnes terčom kritiky zo strany viacerých členských štátov, ako napríklad Francúzska. Tie požadujú zriadenie určitého mechanizmu kontroly nad touto inštitúciou.

Pôvodný návrh európskej ústavnej zmluvy, ktorý bol odmietnutý v holandskom a francúzskom referende, ECB priznával zvláštny štatút.