Nové predsednícke trio predstavilo priority

Estónsky premiér Juri Ratas (vpravo), ktorého krajina prevezme predsedníctvo v Rade EÚ 1. júla. FOTO: Twitter

Ministri, zastupujúci krajiny nadchádzajúceho tria predsedníctva v Rade EÚ, ktoré vystrieda doterajšie trio Holandsko, Slovensko a Maltu, predstavili počas včerajšej Rady pre všeobecné záležitosti svoje priority. Vo svojej podstate sa ale dotýkajú rozličných oblastí.

Od roku 2008 sa tri krajiny, ktoré po sebe preberajú predsedníctvo v Rade EÚ spájajú do tzv. tria.

Estónsko, Bulharsko a Rakúsko začínajú pôsobnosť svojho tria v Rade EÚ už 1. júla. Vtedy sa končí aj predsedníctvo Malty, ktorá vystriedala na predsedníckej stoličke Slovensko.

Estónsko chce byť revolučné

Estónsky podpredseda vlády pre záležitosti Európskej únie Matti Maasikas včera uviedol, že jeho krajina sa „pokúsi byť revolučnou”. Jej program má byť „krátky a so zámerom”.

Migrácia a bezpečnosť patria medzi jasné priority estónskeho predsedníctva, povedal podpredseda vlády. Dôraz chcú Estónci klásť aj na jednotný trh, a to najmä v oblasti digitalizácie.

„Berieme veľmi vážne spoločné vyhlásenie o realizácii Jednotného digitálneho trhu pre všetkých do konca roka 2018. Zameriame sa na zvýšenie využívania elektronických riešení a voľného pohybu dát, ako aj na rozvoj cezhraničných elektronických služieb a elektronického obchodu,” doplnil Maasikas.

Pokiaľ ide o digitálnu bezpečnosť, zameranie všetkých troch predsedníctiev bude cieliť zlepšenie funkčnosti a interoperability existujúcich a nových rozsiahlych informačných systémov.

Bulhari s kohéznou politikou v hľadáčiku

Bulharská ministerka zodpovedná za bulharské predsedníctvo Liliana Pavlovu informovala, že pre jej krajinu bude kľúčové zachovávanie a posilňovanie jednoty a solidarity medzi členskými štátmi.

Cieľom podľa Pavlovej bude zamerať sa na kompromisy v oblastiach ako migrácia, budúcnosť kohéznej politiky, ale aj pokrok v oblasti digitálnej agendy.

https://euractiv.sk/clanky/spravodlivost-a-vnutro/vysledok-slovenskeho-predsednictva-narazil-na-dovolenkovu-sezonu/

Ako najchudobnejšia krajina v EÚ pripisuje Bulharsko veľký význam zachovaniu kohéznej politiky EÚ. Na rozdiel od Vyšehradskej štvorky Bulharsko akceptovalo účasť na premiestňovaní migrantov z Grécka, aj napriek tomu, že samé je krajinou, do ktorej cez južnú hranicu prichádzajú mnohí migranti.

Bulharské predsedníctvo sa chce riadiť heslom “Európa pre všetkých”.

https://twitter.com/eu2018bg/status/877150416458403840

Otvorené témy preberie Rakúsko

Rakúsky generálny tajomník pre Európu na Ministerstve zahraničných vecí, Michael Linhart zase uviedol, že jeho krajina sa chce venovať „najnaliehavejším problémom”, čo podľa neho zahŕňa bezpečnosť „akú očakávajú občania EÚ”.

„Sme poslední v triu, a preto preberieme otvorené súbory,” dodal rakúsky diplomat.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/maltske-predsednictvo-dotiahlo-slovensku-prioritu-koniec-geoblokovania/

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol, že Komisia privítal program tria, ktorý je v súlade s líniou inštitúcie „byť veľký vo veľkých veciach a malý v drobnostiach”.

Program podľa neho vychádza z „vynikajúcej práce“ maltského a slovenského predsedníctva pred ním.

Estónsko od 1. júla a Bulharsko od 1. januára budú Rade EÚ predsedať po prvý krát od svojho vstupu do bloku, podobne ako to bolo v prípade slovenského predsedníctva.