O integrácii migrantov v EÚ zatiaľ nehovoríme

zdroj: Shutterstock

Situácia s masívnym prílevom utečencov zastihla EÚ v období úvah o tom, ako zmierniť sociálne dopady najhoršej finančnej a hospodárskej krízy za posledné dekády.  

Aký vplyv môže mať zvýšený počet migrantov na sociálne nerovnosti v EÚ? Zmierni ich, alebo ich naopak prehĺbi?

„Dobrou migračnou a azylovou politikou, spoluprácou a preukazovaním solidarity na úrovni EÚ a využitím európskych fondov na podporu členských štátov, som si istá, že uspejeme dosahovaní inkluzívneho prostredia aj pre žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú našu ochranu,“ povedala eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne Thyssen.

Hospodárska kríza podľa nej zvýšila nerovnosť, ktorá „ako vieme brzdí hospodársky rast“.

„Treba a sústrediť na otázky integrácie už teraz, hoci o tom v EÚ zatiaľ nemáme žiadnu diskusiu,“ hovorí riaditeľ vplyvného bruselského think-tanku Bruegel Guntram Wolff.

Aj podľa Yvesa Pascouaua, riaditeľa programu pre politiky migrácie a mobility v European Policy Centre, bude integrácia novou veľkou výzvou.

Integračné politiky sú plne v rukách členských štátov. EÚ ich podporuje viacerými možnosťami financovania cez Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Európsky sociálny fond.

„Na taký veľký prílev (utečencov) nie ste nikdy pripravení, ale musíte sa k tomu postaviť,“ zdôrazňuje eurokomisárka Thyssen.

Mnohí sa obávajú, že veľké počty migrantov budú pre úspešné integračné politiky predstavovať problém. Nedávna štúdia OECD ale poznamenáva, že „výzvy v oblasti integrácie sa nezvyšujú úmerne s podielom imigrantov v populácii“. Krajiny, ktoré majú väčší podiel imigrantov majú podľa nej na poli integrácie lepšie výsledky.

Akademici aj euroúradníci považujú za prioritu uznávanie profesnej kvalifikácie a jazykové kurzy, čo uľahčuje začlenenia sa do pracovného trhu. Nie len, že to uľahčuje stresujúcu integráciu, ale tiež rieši úbytok ľudského kapitálu v Európe.

OECD a Európska komisia predpokladajú, že v Európe len do roku 2020 poklesne počet ľudí v produktívnom veku (15-64) o 7,5 milióna (-2,2 %).

Podľa OECD si imigranti zvyknú nachádzať pracovné miesta v rýchlo sa rozvíjajúcich sektoroch, kde je inak problém s pracovnou silou. Ich daňové odvody sú vo všeobecnosti vyššie ako ich nároky na sociálny systém. Hospodársky dopad imigrácie bol pozitívny vo Veľkej Británii, Francúzsku, Švédsku, Belgicku a Luxembursku.

Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave únie uviedol, že vlády by mali "prehodnotiť svoje integračné politiky". Prihováral sa tiež za to, aby sa žiadateľom o azyl umožnilo pracovať a zarobiť si vlastné peniaze, kým čakajú na spracovanie svojej žiadosti.

Lídri EÚ na neformálnom summite 23. septembra diskutovali o tom, ako manažovať migračné toky do Európy. Deň predtým schválili ministri schému prerozdeľovania žiadateľov o azyl zo záchytných táborov z Grécka a Talianska naprieč EÚ.

Spôsob a politiky integrácie ale nie sú v EÚ nateraz obsahom rokovaní na najvyššej politickej úrovni. Lídri sa v tomto smere zatiaľ zhodli len na navýšení rozpočtu pre fond AMIF. Okrem finančnej pomoci môže EÚ z hľadiska svojich právomocí poskytnúť len usmernenia. V roku 2003 sa vtedajšie členské štáty únie dohodli na sérii spoločných štandardov, napriek tomu sa národné politiky v oblasti integrácie výrazne líšia.

V EÚ je už povinné vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácií medzi členskými krajinami. napríklad Nemecko ale zašlo ešte ďalej, keď v roku 2013 začalo uznávať diplomy z tretích krajín.