O liekovú agentúru má záujem 19 krajín, o bankovú len 8

FOTO: Pixabay

Rada Európskej únie dnes oznámila, že dostala celkom 27 návrhov zo strany 23 členských štátov EÚ týkajúcich sa 23 miest na presídlenie dvoch agentúr EÚ so sídlom v Londýne.

Európska agentúra pre lieky (EMA) má na nové sídlo 19 ponúk – vrátane Bratislavy. O Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) má záujem osem európskych miest.

Všetky členské krajiny, ktoré mali záujem o presídlenie jednej z dvoch agentúr, ktoré musia po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ opustiť Londýn, museli podať oficiálnu prihlášku najneskôr do 31. júla. Všetky zaregistrované ponuky budú sprístupnené aj na internetovej stránke Európskej rady.

https://euractiv.sk/clanky/brexit-referendum/o-europske-agentury-sutazim-s-20-krajinami/

23 miest

Lídri 27 členských krajín EÚ na summite z 22. júna v Bruseli schválili hlavné kritériá a metódu výberu finalistov a konečných víťazov súťaže o sídla oboch uvedených agentúr.

Prihlášky pre agentúru EMA, ktorá je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v EÚ, podali do 31. júla Amsterdam (Holandsko), Atény (Grécko), Barcelona (Španielsko), Bonn (Nemecko), Bratislava (Slovensko), Brusel (Belgicko), Bukurešť (Rumunsko), Kodaň (Dánsko), Dublin (Írsko), Helsinki (Fínsko), Lille (Francúzsko), Miláno (Taliansko), Porto (Portugalsko), Sofia (Bulharsko), Štokholm (Švédsko), Valletta (Malta), Viedeň (Rakúsko), Varšava (Poľsko) a Záhreb (Chorvátsko).

https://euractiv.sk/clanky/zdravotnictvo/kam-poputuje-europska-agentura-pre-lieky-bratislava-splna-predpoklady/

Predseda vlády SR Robert Fico podal oficiálnu prihlášku pre sídlo EMA za Bratislavu 27. júla počas svojej oficiálnej návštevy v Bruseli.

Výhodou Bratislavy je podľa agentúry SARIO, ktorá momentálne vedie kampaň, najmä v prístupnosti, možnosti zamestnania pre rodinných príslušníkov zamestnancov agentúry, v efektívnosti nákladov, profesionalite a celkovom rozvoji mesta.

EMA je najväčšia európska agentúra, a  preto nároky na nové sídlo nie sú malé, najmä pokiaľ ide o dopravné spojenia, či ubytovacie kapacity. Na druhej strane tak významne podporia mestskú, ale aj štátnu ekonomiku. Bratislava by sa v dlhodobom horizonte mohla teoreticky stať kvôli prítomnosti liekovej agentúry aj ďalším európskym centrom pre farmaceutický priemysel. V neposlednom rade ide aj o prestíž krajiny a mesta.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/s-kym-o-liekovu-agenturu-superi-bratislava/

Záujem o Európsky orgán pre bankovníctvo alebo Európsku bankovú agentúru, ktorá má na starosti reguláciu a dohľad nad celým európskym bankovým sektorom, prejavilo osem miest: Brusel (Belgicko), Dublin (Írsko), Frankfurt (Nemecko), Luxemburg (Luxembursko), Paríž (Francúzsko), Praha (Česká republika), Varšava (Poľsko) a Viedeň (Rakúsko).

Hodnotenie a výsledky

Všetky podané žiadosti budú hodnotené na základe šiestich kritérií: záruky, že agentúry budú prevádzkyschopné v momente brexitu; dostupnosť miesta; zaistenie škôl pre deti pracovníkov agentúr; prístup na trh práce a ku zdravotnej starostlivosti pre rodiny zamestnancov; nerušené pokračovanie činnosti a geografické rozptýlenie (krajiny bez žiadnych agentúr na svojom území).

Slovenská republika za svoju výhodu pokladá práve posledné z kritérií. Pri vzniku novej agentúry platí v EÚ nepísaná dohoda, že prioritu budú mať práve tieto krajiny, v ktorých ešte nesídli žiadna agentúra EÚ. V tomto prípade však po prvý raz ide o presun už existujúcich agentúr, a preto argument nemá tak významnú váhu.

Navyše, fakt, že v tomto prípade sa bude klásť dôraz na zabezpečenie kontinuity v práci agentúry a nejde o vytváranie ničoho nového, môže byť postavenie absolútneho nováčika v hosťovaní agentúr podľa niektorých analytikov skôr nevýhodou.

Európska komisia zváži všetky prihlášky a do 30. septembra vydá svoje stanovisko. O sídlach oboch agentúr rozhodnú ministri členských štátov na základe bodovacieho hlasovania v novembri tohto roku.