O predsedníctvo európskych socialistov sa zvedie boj

„Toto je prvýkrát, čo máme rôznych kandidátov! V minulosti to bolo tak, že lídri strany sa proste dohodli, kto by to mal byť,“ povedal Hannes Swoboda pre EurActiv.

Poznamenal, že keď sa v roku 2004 stal predsedom Martin Schulz „bol iba jeden kandidát, Martin Schulz.“

Kandidáti zintenzívnili svoju kampaň. V snahe získať podporu posielali listy a priamo lobovali u lídrov národných delegácii a ostatných kolegov vo frakcii.

Skupina S&D je druhou najväčšou v Európskom parlamente. Najväčšia je Európska ľudová strana (EPP).

Podobné programy

Kandidáti sa snažia od seba odlíšiť. Ich programy však obsahujú podobné témy – posilnenie vnútornej demokracie v skupine, inkluzívnosť a transparentnosť pri rozhodovaní.

Trautmannová napríklad navrhuje, aby „každý člen, každá delegácia – malá či veľká – každý spolupracovník skupiny“, platil príspevky. Naopak Hughes sľubuje „propagovať jednotu skupiny tým, že spojí všetky schopnosti a talenty všetkých členov a zamestnancov.“

Asistent Trautmannovej Maxime Herrmann tvrdí, že podobnosť programov, sa dý vysvetliť tým, že Hughes „nasleduje Catherine. Opakuje body, pretože vyšiel s týmto listom deň po Catherine.“

Hannes Swoboda zdôrazňuje svoj potenciál skupinu zjednotiť. Martin Schulz mal podľa neho často konfrontačný štýl. „Moja sila pramení z toho, že sa snažím priviesť všetkých členov a ich nápady do diskusie a nájsť kompromisy.“

Menej hlasovania podľa národnej príslušnosti? 

Zatiaľ sa nedá povedať, kto bude v januári úspešný. Zdroj blízky prostrediu S&D povedal, že súťaž „je celkom otvorená. Netrúfam si robiť predpoveď.“

Predsednícka stolička skupín väčšinou pripadne kandidátom z veľkých krajín, u ktorých je predpoklad, že budú schopní udržať pokope tak početné zoskupenia. Napríklad predsedníctvo skupín EPP, S&D a Zelených zastávajú Nemci a Francúz.

Zatiaľ to však vyzerá tak, že veľkosť národnej delegácie bude zohrávať relatívne malú úlohu. Ani jeden z kandidátov nepochádza zo socialistickej „Veľkej trojky“ s viac ako dvadsiatimi europoslancami (Nemecko, Taliansko a Španielsko).

Hermann dodal, že Socialisti „majú ešte tajné voľby, takže [hlasovať] sa nemusí nutne podľa delegácií.“ Podľa jeho názoru vnútorné delenia, „obzvlášť vo veľkých delegáciách,“ spôsobia, že sa nebude hlasovať podľa príslušnosti k národnej delegácii.

To by teoreticky mohlo byť výhodné pre Swobodu. „Je čas posunúť sa k … menším a stredne-veľkým krajinám,“ povedal. „Európa je viac než len nejaké veľké krajiny.“