O rozpočte EÚ na budúci rok sa intenzívne rokuje

zdroj: flickr, autor: Blackmuse

Väčšina členských štátov žiada, aby sa zvýšenie rozpočtu v roku 2011 obmedzilo na 2,9 % oproti roku 2010, čo by v celkovej sume výdavkov predstavovalo 126,5 miliardy eur. Európsky parlament ale žiada navýšenie o 6,2 %.

Británia, Nemecko aj Francúzsko sú medzi krajinami, ktoré najviac trvajú na tom, aby sa suma znížila. Tvrdia, že je navrhované zvýšenie o 6 % je v čase, kedy členské štáty robia bezprecedentné škrty, neakceptovateľné.

Parlamentná spravodajkyňa pre rozpočet z Poľska Sidonia Jedrzejewska verí, že sa kompromis podarí dohodnúť tento týždeň, bude to ale závisieť na tom, či krajiny akceptujú, že EÚ nemôže poskytovať viac služieb za menej peňazí.

„Je tu nesúlad medzi tým, čo členské štáty očakávajú od EÚ a tým, koľko sú ochotné platiť“, povedala novinárom, pričom spomenula európsku diplomatickú službu, ako jednu z nákladných iniciatív, pre krytú stále treba zabezpečiť zdroje.

„Členské štáty musia pochopiť, že ak chcete oklieštiť európsky rozpočet, musíte to urobiť aj s ambíciami, ktoré na Úniu kladú. Nemôžete mať viac za menej.“

Britský premiér David Cameron vyhlásil, že nebude akceptovať zvýšenie presahujúce 2,9 % a nepochybne by sa stal vďačným terčom domácich médií, ak by v tejto otázke ustúpil.

Jedrzejewska ako spravodajkyňa Parlamentu navrhuje zvýšenie o 4,5 % – čo je stredná cesta medzi odmietanými 6,2 % a členskými štátmi preferovanými 2,9 %.

Ak tento mesiac rokovania o rozpočte zlyhajú (vyžaduje sa tu totiž súhlas všetkých členských štátov), výsledok bude zmrazený a nasledovať bude rozpočtové provizórium. Výdavky v budúcom roku by v takom prípade na jeden mesiac nesmeli presiahnuť jednu dvanástinu z rozpočtu roku 2010.

Podľa Jedrzejewskej je nutné sa tomu vyhnúť, pretože to bude znamenať, že na financovanie programov EÚ pôjde ešte menej peňazí, ako navrhovali členské štáty, takisto to bude znamenať menej na fungovanie všetkého od Európskej komisie až po Európsky súdny dvor.

Ak by sa aj inštitúcie dohodli na 4,5 %, podľa poľskej europoslankyne by to znamenalo, že v priebehu roka 2011 by museli byť prijaté úpravy rozpočtu, aby sa zabezpečili výdavky, ktoré boli schválené v roku minulom.

Medzi oblasťami, ktorých financovanie je stále otázne figurujú platby producentom banánov v Afrike, Karibiku a Pacifiku, ktoré vyplývajú s urovnania obchodných sporov v rámci WTO, ďalej pomoc Pakistanu po ničivých povodniach, pomoc Palestínskej samospráve a investície do jadrového zariadenia ITER.