O Schengene bude ešte polemika

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström

Podľa slov komisárky zodpovednej za vnútorné veci Cecilie Malmströmovej sú predkladané iniciatívy „štruktúrovanejším prístupom k výzvam a príležitostiam“, ktoré predstavuje migrácia po sérii revolúcii v severnej Afrike.

Návrhy budú predmetom rokovaní medzi členskými štátmi, ktoré o ich schválení musia rozhodnúť jednohlasne. Podetom bol tlak zo strany Francúzska a Talianska, ktoré požiadali Komisiu o zváženie zmien v právnom režime, ktorým sa riadi schengenský priestor.  

Komisia si osvojila požiadavku, aby sa v prípade „mimoriadnych okolností“ mohli zaviesť obmedzené kontroly na vnútorných hraniciach. Súčasná formulácia umožňuje tento krok len v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok v tej-ktorej krajine. Ani príchod rádovo desaťtisíc ekonomických migrantov by pod takúto podmienku nespadal.

V nedávno publikovanej analýze bruselského think-tanku CEPS autori tvrdia, že tento krok je jasným posilnením medzivládneho princípu v oblasti, ktorá je výlučnou právomocou EÚ.

Podľa Malmströmovej je Schengen „fantastickým výdobytkom“, ktorý je však možné "vylepšiť“. Zdôraznila, že takýto krok musí ísť smerom „viac Európy, nie menej“. Keď sa jej pýtali na detaily, komisárka uviedla, že to v každom prípade keď by mali byť kontroly znovu zavedené, bude „európske rozhodnutie“.  

Posilňovanie Schengenu alebo rozpad Európy?

Hlavné politické skupiny v Európskom parlamente reagovali vydaním veľmi siných politických vyhlásení, čo by mohlo naznačovať, že tento problém bude mať ďalekosiahlejšie dôsledky pre to, akým smerom sa bude EÚ vyvíjať.

Skupina Európskej ľudovej strany (EPP), do ktorej patria Sarkozyho a aj Berlusconiho strany podľa očakávania návrh Komisie privítala. „Návrh Komisie, ktorý sleduje posilnenie európskej úrovne v oblasti migrácie je správny“, uviedol podpredseda skupiny z Nemecka Manfred Weber.

Je podľa neho kľúčové mať pred akýmkoľvek obnovením kontrol súhlas všetkých inštitúcii EÚ.

„Môžu nastať situácie, kedy sú takéto opatrenia vhodné. Avšak nemôžu byť zavedené unilaterálne na národnej úrovni“, hovorí podpredseda EPP.

Naopak Strana európskych socialistov (PES) nazvala súčasný vývoj „snahou konzervatívcov rozpustiť Schengenskú dohodu“.

„Európska komisia ustupuje požiadavkám francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho a talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho, ktorí vyvíjali silný tlak, aby EÚ implementovala striktnejšie pravidlá migrácie“, uvádzajú socialisti.

„Zmena základnej zmluvy akou je aj Schengenská dohoda by útočila na základy Európskej únie ako je sloboda pohybu“.

Podobnú pozíciu zaujala aj liberálna skupina ALDE.

„Odpoveďou na migračné toky by nemalo byť zavedenie hraničných kontrol alebo zmena schengenských pravidiel“, uviedol jej predseda Guy Verhofstadt.

O prekvapenie sa postarala skupina Zelených, ktorá tvrdí, že Komisia Schengen posilňuje, nie oslabuje, pretože trvá na tom, že rozhodnutia o obnovení kontrol majú byť prijímané na európskej a nie národnej úrovni, len vo výnimočných okolnostiach a majú byť len dočasnej povahy.

Francúzsko návrh Komisie privítalo ako „prvý príspevok do diskusie“. „So záujmom sme zaznamenali, že Komisia predpokladá mechanizmus, ktorý by umožnil zavedenie dočasných kontrol na niektorých úsekoch vnútorných hraníc v prípade problémov alebo nedostatkov členských štátov.“

Termín „nedostatky“ sa pravdepodobne vzťahuje na Grécko, ktoré ma veľké problémy s imigračnými tlakmi na svojej hranici s Tureckom.

Pozície

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia volá po oživení smernice o minimálnych štandardoch na poskytnutie ochrany v prípade hromadného prílevu imigrantov, ktorá bola prijatá po vojne v Kosove. Jej hlavnou úlohou bolo riešiť problém potenciálnej masovej imigráci utečencov z vojnových oblastí, avšak nikdy nebola využitá. Táto smernica poskytuje nástroje spoločného zdielania bremena, ktoré sa spája s prílevmi imigrantov.

Skupina by podporila aj konkrétny návrh Komisie, ktorý by sa týkal imigrácie z nepokojných oblastí severnej Afriky.

„Treba mať na pamäti, že Egypt a Tunisko sa museli vysporiadať s desať krát väčším počtom utečencov ako EÚ,“ tvrdí frakcia Zelených/EFA.

„Doposiaľ bola odpoveď Rady a členských štátov sklamaním. Nevôľa prijať balíčky legislatívnych opatrení vo veci imigrácie a azylu, a sklon niektorých členských štátov pohadzovať si túto záležitosť ako horúci zemiak, ohrozuje jeden z principiálnych a najviac populárnych úspechov EÚ – Schengen a slobodný pohyb osôb,“ povedal koordinátor frakcie Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) vo Výbore pre občianske slobody v Európskom parlamente.

„Slobodný pohyb je prilíš cenný pre ľudí a pre ekonomiku aby sme ho obetovali pre rýchlu odpoveď na momentálne problémy v severnej Afrike,“ povedala Sarah Ludfordová, britská europoslankyňa za ALDE.

„Je dôležité aby si členské štáty splnili svoje povinnosti pri jednaní s imigrantmi, ktorí nie sú nezvládnuteľní, a nie rušiť schengenský priestor. Spôsob, akým Francúzsko a Taliansko behajú ako bezhlavé sliepky okolo takéhoto relatívne malého klasu, je ukážka zlyhania štátov EÚ. A to aj napriek tomu, že už desaťročia sa tu hovorí o inštalovaní koherentných právomocí na kontrolu imigrácie,“ povedala Ludfordová.

Strana európskych socialistov (PES) vydala stanovisko, že je „pobúrená“ ústupkami, ktoré urobila Komisia voči Sarkózymu a Berlusconimu.

Podľa predsedu PES Poul Nyrup Rasmussena by Komisia mala „stáť pevne ako ochránca európskych zmlúv,“ namiesto toho aby „ohrozovala tak dôležitý princíp ako slobodu pohybu“.

„PES obhajuje novú migračnú politiku založenú nie na uzavretí vnútorných a vonkajších hraníc, ale na lepšom zvládnutí migrácie,“ povedala socialistická europoslankyňa za PES a podpredsedníčka migračnej siete strany PES Tanja Fajon.

Španielsky europoslanec za Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Juan Fernando López Aguilar, predseda Výboru pre občianske práva v Európskom parlamente, sa vyjadril veľmi tvrdo o návrhu, ktorý by povoľoval výnimky v Schengenskej zmluve vo výnimočných prípadoch.

„Je neakceptovateľné aby zopár desiatok tisíc imigrantov na hraniciach členských štátov, ktoré sú navyše jedni z najväčších v Európe, s populáciou nad 60 miliónov a zároveň zakladajúcimi členmi EÚ, slúžilo ako zámienka na spochybnenie Schengenu, slobodného pohybu osôb a našej spoločnej politiky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,“ povedal López.

„Je to neakceptovateľné aj preto, lebo je jasné, že sa to deje na základe protieurópskych a populistických tlakov. Toto všetko vysiela veľmi zlý signál, ktorý je veľmi negatívny a v opozícií k Európe, ktorú potrebujeme,“ dodal.

„Zdieľam názor, že potrebujeme viac solidarity a lepšie zdielanie zodpovednosti medzi členskými štátmi. Dobrá kontrola externých hraníc je základ. Ak sa nedodrží, oslabuje to Schengen, podkopáva dôveryhodnosť EÚ a ničí vzájomnú dôveru,“ povedal portugalský europoslanec Carlos Coelho (frakcia EPP).

„Uprednostňujem skutočný schengenský vyhodnocovací mechanizmus, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel hraničnej kontroly, identifikovať problémy, napomáhať riešeniu týchto problémov, a keď to bude nutné, dočasne opäť zavedie hraničné kontroly,“ povedal Coelho.

„Benefity legálnej pracovnej imigrácie do EÚ sú nesporné. Nie len že sa európska pracovná sila zmenšuje ako dôsledok starnutia populácie, ale migranti zo sebou prinášajú aj cenné zručnosti, nové idey a zapĺňajú tie pracovné miesta, ktoré Európania nechcú alebo nemôžu vykonávať,“ povedal tlačový hovorca BusinessEurope Peter Vertessy, ktorý podporuje legálnu migráciu do EÚ.

„Robia našu ekonomiku viac dynamickou, pretože zakladajú nové podniky, vytvárajú pracovné miesta a prispievajú k ekonomickému rastu. EÚ by mala urobiť viac pre to, aby prilákala viac vysokokvalifikovaných pracovníkov,“ dodal.
„Je nevyhnutné aby si krajiny EÚ uvedomili užitočnosť imigrácie, ktorá zapĺňa prázdne miesta na trhu práce,“ povedal Timothy Kirkhope, britský europoslanec za frakciu európskych konzervatívcov a reformistov.

„Avšak rozhodnutia, ktoré sa týkajú počtu imigrantov, by mali byť určované národnými vládami a mali by podliehať sústavnej kontrole,“ dodal.
„Ak existujú prázdne miesta na trhu práce, tak potom by národné vlády mali považovať za svoju prioritu spolupracovať s EÚ na zaplnení tej diery,“ povedal.
Kirkhope zároveň dodal, že Britská vláda má v pláne zaviesť pravidlá na stanovenie maximálneho počtu imigrantov, ktorým bude povolení vstup do Británie. Platiť to však bude len pre občanov štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.