Občania EÚ v Británii: Mayovej ponuka v bodoch

občania EÚ v Británii

Britská premiérka Theresa Mayová, zdroj: TASR / AP Photo/Virginia Mayo

Britská premiérka Theresa Mayová podľa plánu zverjenila detaily „ponuky“ pre občanov EÚ v 15-stranovom dokumente. Má umožniť občanom Európskej únie žijúcim v Spojenom kráľovstve zostať aj po tzv. brexite, teda jej vystúpení z Únie.

Všetkým občanom EÚ, ktorí legálne žijú v Británii najmenej päť rokov, bude udelený „štatút usadených osôb“, pričom tieto osoby si budú môcť priviesť partnerov i deti.

Tí, ktorí nespĺňajú podmienku 5 rokov, ale prídu ešte pred termínom brexitu v marci 2019, sa bude vzťahovať „tolerančné obdobie“ s cieľom doriešenia ich imigračného štatútu s vyhliadkou na neskoršie uchádzanie sa o štatút usadenej osoby.

Toto tolerančné obdobie bude dvojročné.

Líder labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že Mayovej ponuka nie je „štedrá“ a prichádza „trocha neskoro“. Labouristi tvrdia, že Spojené kráľovstvo by malo v dôsledku vlaňajšieho hlasovania za brexit poskytnúť jednostrannú záruku bezpečnosti pre obyvateľov Únie, uvádza BBC.

Premiérka v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila, že pounuka má uistiť 3,2 milióna obyvateľov EÚ v Spojenom kráľovstve, ako aj občanov krajín Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko), ktorí sú podľa jej slov „integrálnou súčasťou ekonomickej a kultúrnej štruktúry“ Spojeného kráľovstva.

Mayová však zdôraznila, že akákoľvek dohoda o ich budúcom postavení a právach musí byť recipročná a bude musieť po brexite poskytnúť istotu pre 1,2 milióna britských občanov žijúcich v členských štátoch Európskej únie. Predpokladaný termín odchodu Británie z EÚ je 29. marec 2019.

Kľúčové body Mayovej návrhu:

1) Tí, ktorým bude udelený štatút usadených osôb, budú môcť žiť, pracovať, študovať, tak ako v súčasnosti; budú sa na nich vzťahovať aj režim zdravotného a penzijného poistenia;
2) O dátume, po ktorom sa podmienky na príchod do Británie zmenia (cut-off date) sa ešte nerozhodlo, ale bude niekedy medzi 29. marec 2017 až 29. marec 2019;
3) Občania EÚ žijúci v Spojenom kráľovstve, ktorí k tomuto dátumu budú v Británii menej než päť rokov budú môcť od určeného termínu ďalej žiť a pracovať v krajine;
4) Tieto osoby budú môcť požiadať o dočasný pobyt po vypršaní dvojročného „tolerančného obdobia“;
5) Tí, ktorí v krajine strávia päť rokov, budú môcť požiadať o štatút usadenej osoby;
6) Rodinní príslušníci občanov EÚ žijúci v zahraničí sa budú môcť vrátiť a uchádzať sa o štatút usadenej osoby;
7) Bude možné požiadať o „všeobecné povolenie na pobyt“, ktoré úradom poskytne čas na spracovanie žiadostí o zotrvanie v Spojenom kráľovstve;
8) Ministerstvo vnútra nebude viac požadovať dôkaz, že občania EÚ, ktorí nepracovali (študenti, osoby v domácnosti), majú „náležité zdravotné poistenie“.

Na základe predkladaného plánu všetci ľudia s nepretržitým päťročným pobytom v Spojenom kráľovstve budú môcť požiadať o „štatút usadenej osoby“ a budú môcť očakávať zhruba tie isté výhody v oblasti finančnej podpory a zdravotnej starostlivosti ako radoví občania Spojeného kráľovstva.

 

Reakcie z EÚ:

Vyjednávač Európskej komisie (EK) pre tzv. brexit Michel Barnier zareagoval skôr chladne na plán na ochranu práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktorý dnes v Londýne predložila britská premiérka Theresa Mayová.

„Cieľom EÚ týkajúcim sa práv občanov je: rovnaká úroveň ochrany ako v právnych predpisoch EÚ. Je treba viac ambícií, viac jasnosti a záruk ako v dnes prezentovanej pozícii,“ uviedol Barnier na svojom účte na Twitteri.

Koordinátor Európskeho parlamentu pre tzv. brexit Guy Verhofstadt povedal, že pracovná skupina pre odchod Spojeného kráľovstva z EÚ pozorne preskúma návrh britskej premiérky Theresy Mayovej.

„Vítam skutočnosť, že sme konečne dostali protinávrh zo strany Spojeného kráľovstva, ktorý je teraz verejný. (…) Na prvý pohľad je tu aspoň jeden prvok, ktorý znamená rozdiel, konkrétne záväzok zjednodušiť existujúce administratívne postupy. Niekoľko obmedzení je však stále znepokojivých a bude potrebné ich dôkladne posúdiť,“ uviedol Verhofstadt.

Europarlament vo svojom uznesení z 5. apríla naznačil, že akékoľvek zhoršenie práv spojených so slobodou pohybu občanov, vrátane diskriminácie medzi občanmi EÚ v ich prístupe k právu na pobyt ešte pred termínom brexitu, by bolo v rozpore s právom Únie.