Občania majú rozhodovať o politike EÚ. Teraz už naozaj?

 

Krátka správa

Dvesto náhodne vybraných občanov z 25 členských krajín sa stretlo 7.-8. októbra v Bruseli, aby definovali témy plánovaných debát o európskej budúcnosti. Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu Plánu D s názvom „Európske občianske konzultácie“. Projekt je financovaný Európskou komisiou a organizuje ho konzorcium Nadácie belgického kráľa Baudouina, ECAS, EPC, Siete európskych nadácií a mnohých ďalších.

Na interaktívnych stretnutiach s 26 debatnými stolmi vyberali účastníci prioritné politické otázky, o ktorých by sa malo diskutovať v členských krajinách.

Pre verejné konzultácie, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu na národných úrovniach v období január – marec 2007, boli vybraté tieto témy:

  • Energetika a životné prostredie („Chceme Európu, ktorá je modelom čistej, udržateľnej a energeticky nezávislej krajiny.“)
  • Sociálny systém a rodinná politika („Chceme Európu, ktorá zlepšuje sociálne systémy v chudobnejších krajinách, podporuje rovnosť pohlaví a silnejšie zákony ochrany detí.“
  • Globálna úloha EÚ, vonkajšie hranice a prisťahovalectvo („Chceme Európu, ktorá je silná, globálne vplyvná, Európu s presne stanovenými hranicami, ktoré však môže každý prekročiť, nik ich však nesmie narušiť.“)

Projekt „Európske občianske konzultácie“ je jednou zo šiestich paneurópskych iniciatív, ktoré majú posilniť „demokraciu, dialóg a debatu“ medzi inštitúciami EÚ a občanmi. Hoci zodpovedná viceprezidentka Komisie Margot Waltström sľúbila, že výsledky debát budú integrované do politického procesu EÚ, nie je celkom jasné, ako to zariadi. Počas víkendového stretnutia viacerí účastníci spochybnili ochotu rozhodovateľov počúvať ich hlas, nakoľko poznali podobné „občianske debaty“ v minulosti, ktoré však neviedli k žiadnemu konkrétnemu výsledku.

Medzi ďalšími projektmi Plánu D sú „Európa zajtrajška“ (vedený francúzskym think-tankom Notre Europe) a „Haló Európa / Speak up Europe“ (vedený organizáciou European Movement International a mediálne podporený sieťou portálov EurActiv).