Občianska iniciatíva zmierni demokratický deficit v EÚ

TASR

Európska občianska iniciatíva, ktorú zavádza Lisabonská zmluva, umožňuje občanom iniciovať novú legislatívu EÚ. Ide o priamy nástroj ako sa môžu zapájať do európskeho politického procesu a nastoľovať jeho agendu. Iniciatívu musí ešte uviesť do života nariadenie, ktoré ešte stále nie je dokončené.

Praktickú aplikáciu a proces tvorby inštitútu občianskej iniciatívy minulý piatok (8. októbra) na cezhraničnom Fóre občana predstavili podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, slovenskí europoslanci Edit Bauer, Anna Záborská a Sergej Kozlík a maďarské europoslankyne Kinga Gálová a Zita Gurmaiová.

Ak sa podarí získať milión podpisov občanov z významného počtu členských krajín, Európska komisia sa ňou musí začať vážne zaoberať. Čo bude významný počet členských krajín znamenať v praxi zatiaľ nie je jasné. Európska komisia navrhuje, aby išlo o tretinu krajín, Európsky parlament o štvrtinu. Návrh však stanovuje koľko podpisov môže byť akceptovaných za jednu krajinu – v prípade Slovenska ide o 9750 (podľa vzorca – počet poslancov EP krajiny x 750).

Ak iniciatíva splní všetky podmienky Európska komisia k nej zaujme stanovisko. Buď predloží legislatívny návrh bezo zmeny, so zmenami, alebo vzhľadom na monopol exekutívy pri predkladaní zákonov, nemusí ho predložiť vôbec.

Slovenský komisár zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič účastníkom fóra občana vysvetlil, že výsledný mechanizmus musí byť jednoduchý, administratívne nenáročný, moderný, čiže dostupný cez internet a jednotný vo všetkých členských krajinách.

Zároveň upozornil na témy, ktoré nebudú schodné. Ide napríklad o materskú dovolenku, či už o jej skrátenie alebo zrušenie. Aj keby takáto občianska iniciatíva splnila všetky podmienky, Komisia legislatívny návrh nepredloží, pretože EÚ vyznáva princíp rodovej rovnosti a rovnosti šancí. Inštitúcie si zároveň uvedomujú, že voči každej téme iniciatívy môže vzniknúť aj protiniciatíva.

Maďarská europoslankyňa Zita Gurmaiová (S&D, MSP), ktorá je jednou zo štyroch spravodajcov Európskeho parlamentu k občianskej iniciatíve zdôraznila, že hlavným cieľom inštitúcií je, aby dohoda prešla už v prvom čítaní. „Občianska iniciatíva musí vypovedať mnoho o Európskej únii a o jej občanoch,“ vysvetlila. Upozornila aj na ďalšiu diskutovanú záležitosť, týkajúcu sa ochrany osobných údajov a overovania podpisov. Diskutujúci sa zhodli, že konečný mechanizmus musí byť administratívne nenáročný a nesmie hroziť zneužitie citlivých údajov.

Slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EPP, SMK) európsku občiansku iniciatívu označila za štvrtú najdôležitejšiu európsku inštitúciu po Európskom parlamente, Európskej komisii a Európskej rade. Načrtla ďalší sporný bod diskusií. Ide o vekovú hranicu tých, ktorí môžu takúto iniciatívu podpísať. Európska komisia navrhla, aby šlo o vek, odkedy môžu občania členských krajín voliť do Európskeho parlamentu. Vo väčšine krajín je to 18 rokov. Výnimkou je Rakúsko, kde europoslancov môžu voliť od 16 rokov. Edit Bauer považuje tento vek za veľmi vhodný.

Europoslankyňa Anna Záborská (EPP, KDH) uvítala iniciatívu. „Je to lepšie, ako nechať sa zastupovať mimovládnymi organizáciami či lobistami.“ Z hľadiska ochrany osobných údajov nepovažuje za vhodné používať rodné číslo aj vzhľadom na to, že nie všetky členské štáty tento údaj používajú. Ocenila však, že návrh vyžaduje dokladovanie financovania občianskej iniciatívy. Pokiaľ ide o vek účastníkov iniciatívy, je skôr naklonená hranici 18 rokov.

Otázka týkajúca sa lobingu odznela z radov účastníkov viackrát, najmä z obavy, že by lobingové skupiny mohli dosiahnuť, že by sa občianska iniciatíva jednoducho „zmietla pod koberec“. Komisár Šefčovič zdôraznil, že exekutíva považuje lobing za legitímnu aktivitu, no voči informáciám, ktoré od lobistov získa, je rezervovaná.

Cezhraničné Fórum občanov s názvom Váš názor je dôležitý, ktoré sa uskutočnilo 8. októbra 2010 v Nitre zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku.