Občianstvo EÚ ma 20 rokov, dostalo tematický rok

Zdroj: Európska komisia

Európska komisia sa domnieva, že čím lepšie bude 500 miliónov Európanov rozumieť, aké majú práva, tým informovanejšie rozhodnutia môžu vo svojich individuálnych životoch robiť. Viesť by to tiež malo k živšiemu demokratickému životu na všetkých úrovniach.

Rok 2013 je venovaný európskemu občianstvu aj preto, že jeho právny základ obsahuje presne pred 20 rokmi prijatá Maastrichtská zmluva.

Členovia Európskej komisie, predovšetkým však komisárka zodpovedná za agendu občianstva Viviane Redingová, budú v spolupráci s národnými a regionálnymi politikmi organizovať v členských štátoch veľké diskusné podujatia. Povráva sa, že pre Luxemburčanku Viviane Redingovú, ktorá už debatovala v Cádize, Grazi, či Berlíne je to akási kampaň súvisiaca s jej údajnou ambíciou stať sa novou šéfkou Európskej komisie po voľbách 2014. Ona sama to popiera.

Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci László Andor zase diskutoval v Neapole. Ďalšie diskusie v podobných formátoch sa budú konať práve v tomto roku.

„Potrebujeme priamu účasť občanov v budovaní silnejšej a politickejšej únie. Preto je rok 2013 venovaný vám a vašim právam ako Európanom“, povedala Redingová.

„Občianstvo únie je viac než len koncept. Je to praktická realita, ktorá prináša občanom hmatateľné výsledky. Európska komisia chce pomôcť ľuďom pochopiť ich práva a počúvať ich názory na to, kam sa Európa uberá.“

Oficiálne sa rok občianstva odštartuje 10. januára na radnici v Dubline, kde sa zúčastnia predseda komisie Barroso, Redingová, írsky premiér Enda Kenny a ministerka pre európske záležitosti Lucinda Creightonová.

Občania v kríze

Predseda skupiny Socialistov a demokratov v Európskom parlamente Hannes Swoboda vyhlásil, že rokom európskych občanov by mal byť každý rok, pretože podľa neho má v európskej politickej diskusii občan len „malý rešpekt“.

„Občania EÚ sú obeťami úsporných politík na záchranu európskych ekonomík a trpia zlými rozhodnutiami, ktoré urobili konzervatívni politici, ktorí dominujú európskej politike.“

„My v skupine Socialistov a demokratov chápeme, že európski občania musia byť stredobodom našich úvah. Nemôžeme tolerovať zvyšovanie nezamestnanosti mladých ľudí a toho, že sa celé generácie prepadajú o chudoby“.

Hovorkyňa Aliancie európskeho roku občanov (EYCA, združenie neziskoviek) Anne-Charlotte Oriolová tvrdí, že súčasná kríza ukazuje na nepochopenie toho, čo by občianstvo napojené na európsky projekt malo znamenať, z čoho by malo pozostávať.

„Je zrejmé, že hospodárska kríza so sociálnymi a demokratickými dôsledkami potrebuje plnohodnotnú európsku odpoveď, ktorá bude založená na efektívnom prístupe základným právam pre všetkých rezidentov, inými slovami odpoveď, ktorá zabezpečí plnú implementáciu európskeho občianstva“ povedala pre EurActiv.

„Preto naše aktivity počas roka budú brať do úvahy kontext súčasnej krízy, keď sa budeme rozprávať o participatívnom občianstve, pretože veríme, že práve v tejto oblasti ležia odpovede na krízu“, dodáva.

Občianstvo ako dvojsmerný proces

Podľa EYCA musia politici pochopiť, že občianstvo nie je možné zredukovať na individuálne práva, ale je to práve efektívny prístup k týmto právam, čo pomáha súdržnosti spoločnosti ako celku.

Občianstvo by malo byť dvojsmernou cestou, kde sa ľudia najprv zaujímajú o kvalitu verejných politík, ktoré majú odpovedať na ich potreby pred tým, než sa za tieto politiky postavia v roli obhajcov.

„Dúfame, že takéto pochopenie občianstva EÚ do konca roku v európskych inštitúciách preváži a že obyvatelia EÚ budú mať predstavu o ich úlohe v európskom projekte“.

Podľa EYCA občania EÚ majú záujem ovplyvňovať európske politiky a smerovanie.

„Chceme aby nás počúvali a aby naše obavy boli vypočuté. Ako inak sa dá od občanov očakávať, aby sa cítili súčasťou európskeho projektu?“