Obmedzenie jednorazových plastov: slovenskí europoslanci sa nezapojili

Každý rok v oceáne skončia milióny ton plastu FOTO: Shutterstock

Rastúce množstvo plastového odpadu v oceánoch a moriach ohrozuje prírodu, aj ľudské zdravie. Plasty tvoria 80 – 85% celkového počtu predmetov morského odpadu, z toho približne polovicu tvoria takzvané jednorazové plasty.

Komisia preto navrhla smernicu, ktorá obmedzuje používanie desiatich najčastejších typov plastového odpadu. Legislatívu podporila Rada aj Parlament. Žiaden slovenský europoslanec sa do diskusie nezapojil pozmeňujúcim návrhom.

Najaktívnejším europoslancom bol Younous Omarjee z Francúzska, zastupujúci ľavicovú skupinu GUE-NGL – v počte predložených návrhov viedol v celkovom, i váženom hodnotení. Nasledovala rakúska europoslankyňa Barbara Kappel z euroskeptickej nacionalistickej skupiny ENF, ktorá bola aj spravodajkyňou k legislatíve vo dvoch výboroch.

Najefektívnejšími (najväčší podiel pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa premietli do konečného znenia legislatívy) europoslancom bol belgický liberál Lieve Wierinck (Belgicko, ALDE). Sedemdesiat a viacpercentnú efektívnosť ešte dosiahli europoslankyne Anie Schreijer-Pierik (Holandsko, EPP) a Sofia Ribeiro (Portugalsko, EPP).

Z politických skupín podali najviac pozmeňujúcich návrhov konzervatívna EPP, nasledovaná  Socialista a demokrati. Aktívne však boli aj menšie politické skupiny: na treťom mieste bola ľavicové GUE-NGL, na štvrtom EFDD resp. Zelení/EFA (celkový počet / vážený počet)

Z pohľadu efektívnosti – teda podielu pozmeňujúcich návrhov, ktoré ovplyvnili konečné znenie smernice –  sa naviac presadila liberálna ALDE, nasledovaná Socialistami a demokratmi . Zhodnú efektívnosť mali pozmeňujúce návrhy skupín Zelení/EFA a konzervatívnej EPP.

Pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov dominovali aj v prípade tejto legislatívy stranícky jednofarebné koalície: spoločné pozmeňujúce návrhy predkladali poslanci z rovnakej politickej skupiny.

Analýza vychádzala z pozmeňujúcich návrhov predložených najneskôr v januári 2019.

Celý text správy nájdete na tomto linku.

Zdrojové dáta nájdete v sprievodnej tabuľke.