Od Lisabonskej zmluvy ku každodenným politikám

Nicolas Sarkozy, prezidentský kandidát

Krátka správa

Lisabonská zmluva obnoví “vplyv” Francúzska a umožní, aby sa prihliadalo na jeho “uhly pohľadu” a načúvalo sa jeho “hodnotám”. S takýmito slovami vystúpil Nicolas Sarkozy, francúzsky prezident, v krátkom televíznom prejave v nedeľu 10. februára 2008.

“Odteraz bude viac demokracie, viac spoľahlivosti vo fungovaní Európy”, povedal Sarkozy. Poukázal na to, že Zmluva umožní “národným parlamentom viac dohliadať” na procesy rozhodovania.

Hoci francúzske Národné zhromaždenie Lisabonskú zmluvu schválilo, oficiálna ratifikácia bude ukončená 14. februára. Vtedy bude jej text publikovaný v oficiálnej zbierke zákonov. Pre agentúru AFP to potvrdila kancelária prezidenta.

“Teraz je otázkou vrátiť politiku späť do Európy”. Týmito slovami varoval pred tým, aby sa Európa stala “opustenou” a v rukách “automatických pravidiel, ktoré neponechávajú priestor pre politické rozhodnutia a zodpovednosť.” Dodal: “Musíme byť schopní hovoriť o všetkom, ako v ktorejkoľvek demokracii: o našej mene, ktorá nie je predmetom tabu, o obchodnej politike, priemyselnej politike, o reciprocite v otázkach konkurencie alebo o extrémoch finančného kapitalizmu.” Prezident chce všetky tieto otázky položiť na stôl počas Francúzskeho predsedníctva v druhom polroku 2008. “Našim partnerom ako priority navrhnem prácu na stratégii udržateľného rozvoja, spoločnej imigračnej politike, európskej obrane a dôkladnom revidovaní poľnohospodárskej politiky.”

Odštartovanie revízie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) sa z hľadiská budúcnosti pokladá za najväčší triumf nadchádzajúceho predsedníctva. V súčasnosti sa na CAP vynakladá 44% európskeho rozpočtu. Revízia bude súčasťou vyjednávaní o celkových zmenách prioritných finančných výdavkov v budúcnosti. V súčasnosti sú najväčšími poberateľmi poľnohospodárskych dotácií a platieb práve francúzski farmári. V roku 2004 získali 22% z celkového poľnohospodárskeho balíka. Sarkozy otvoril otázku reformy CAP v septembri minulého roka. Rovnako vyjadril vôľu revidovať aj priority financovania. Súčasne však dodal, že pri diskusiách bude nutné mať na zreteli “strategický rozmer” poľnohospodárskej politiky a jej význam pre EÚ a Francúzsko.