Oddialenie Schengenu vyvolalo protest krajín V4

v4 višegrad visegrad višegrád vyehrad

 

Pozadie:

V4 vznikla po rozpade ZSSR v záujme vytvoriť väčší vplyv v rámci medzinárodných vzťahov členských krajín východnej časti Strednej Európy. Od leta 2006 jej opäť predsedá Slovensko. Prezidenti členských krajín z Polska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky sa streli 16. septembra 2006 v Lánoch pri Prahe na každoročnom spoločnom zasadnutí.

Otázky:

K diskutovaným témam patrilo pristúpenie do Schengenu a s tým aj odstránenie hraničných kontrol a problematika vstupu do eurozóny.

Komisia už predtým informovala, že vstup nových členských krajín do Schengenského priestoru plánovaný na rok 2007 by sa mal minimálne o rok oddialiť. Podľa oficiálnych správ sú dôvodom technické problémy so „Schenegsnkým informačným systémom II“. EK ani Fínsko ako súčasná predsednícka krajina Únie to nepotvrdili, avšak je známe, že v internom dokumente Komisie sa tieto termíny uvádzajú.

Prezidenti krajín V4 pripustili, že vstup krajín do eurozóny v budúcich rokoch nebude možný. Ako uviedol Klaus, je to zrejmé všetkým, že nemožno hovoriť o vstupe v rokoch 2007 – 2009, ale až o podstatne neskoršom termíne. Väčšina nových členských krajín Únie bojuje s vysokou infláciou a deficitom štátneho rozpočtu. Preto nedokážu splniť konveregenčné kritéria, ktoré sú základným predpokladom pre pristúpenie k spoločnej mene.

Pozície:

V mene krajín V4, český prezident Václav Klaus ostro kritizoval túto situáciu. Pre všetkých štyroch prezidentov je vstup do Schengenu absolútna priorita a jeho oddialenie by sa považovalo ako prejav diskriminácie.

Hovorca komisára Franca Frattiniho zodpovedného za otázku Schngenu k oddialeniu vstupu nových členských krajín tvrdí, že príčinou odkladu sú technické a právne problémy. „Skutočnosť je takáto: nové členské krajiny sa majú zapojiť do veľmi zložitého systému a do veľmi zložitého právneho rámca. Bolo jasné od začiatku, že to bude komplikované,“ objasnil hovorca. Problémy sú podľa hovorcu na oboch stranách. Okrem komplikácií so spustením databázy majú ťažkosti aj niektoré členské krajiny, ktoré informovali Komisiu, že nemajú potrebné systémy na zaistenie ochrany údajov vymieňaných medzi sebou.

Na politickej úrovni je to jasný signál od EÚ, že stráca dôveryhodnosť,“ uvádza tohtotýždňový European Voice citujúc jedného z poľských diplomatov.

EK poprela, že ide o sprisahanie reagujúc tak na pobúrenie viacerých nových členov na informácie o odklade. Odmieta tvrdenie, že hrá neférovú hru v súvislosti s odkladom plánovaného rozšírenia Schengenského priestoru, ktoré novým členským krajinám Európskej únie prinesie odstránenie kontrol na hraniciach, píše v najnovšom vydaní týždenník European Voice.

European Voice  cituje aj nemenovaného predstaviteľa jednej zo starých členských krajín, podľa ktorého sa neukázali žiadne problémy na strany nových členských štátov a jediným problémom je spustenie databázy.

Čo bude nasledovať:

  • Rozšírenie Schengenu bud témou dňa aj na neformálnom stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v Tampere, 20. – 22. septembra 2006.
  • Rozhodnutie v tejto otázke môže padnúť počas zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá bude 5. – 6. októbra 2006.